Vision är ett av Sveriges största fackförbund med 176 000 medlemmar inom en mängd olika yrkesgrupper, främst offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. Förbundet ingår i TCO.

Om Vision

Fram tills 2011 hette Vision SKTF, vilket stod för Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, men förbundet valde att byta namn eftersom man ansåg att det tidigare namnet hade tappat sin betydelse då förbundet inte längre enbart organiserade kommunala tjänstemän, utan också anställda i landsting, kyrkan och privata bolag. Samtidigt bytte också förbundets medlemstidning namn till Tidningen Vision. Man kan spåra förbundets rötter ända bak till början av 1900-talet. Det var 1917 som Malmö Stads Tjänstemannaförening grundades med då 35 stycken medlemmar som bland annat jobbade på gasverket, vattenverket, spårvägarna, renhållningsverket, slakthuset och arbetsförmedlingen. Redan ett år senare hade föreningen 150 medlemmar och år 1920 konstituerades förbundet med föreningar från ännu fler städer i Skåne med omnejd. De sju föreningarna som då fanns utgjorde SKTF:s grundstomme och då kom också tankarna på en riksorganisation. Denna riksorganisation, nämligen Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF, grundades i slutet av 1920 och omvandlades 2011 till Vision. Idag har Vision alltså omkring 176 000 medlemmar inom en lång rad yrkesgrupper, till exempel chefer, socialsekreterare, administratörer, läkarsekreterare, ingenjörer, tandsköterskor och präster. De anställda jobbar inom kommuner och landsting, Svenska Kyrkan och olika frikyrkor. Merparten av medlemmarna är akademiker. Vision är det största fackförbundet i Sverige för chefer som är verksamma inom offentlig verksamhet. Förbundet välkomnar också studenter på utbildningar som är tänkt att leda fram till de yrkesgrupper som Vision organiserar. Även egenföretagare är välkomna att gå med i Vision.

Medlemsförmåner Vision

Vision är ett stort och brett fackförbund som har en stor facklig styrka. Som medlem får du personlig rådgivning, hjälp och stöd kring alla de frågor som rör din anställning, exempelvis när det gäller arbetsmiljö, arbetstider, lön, avtal och mycket annat. Juridisk rådgivning och rättshjälp finns det också möjlighet att få ifall du skulle ha behov av detta. Som medlem i Vision ingår en inkomstförsäkring som kan komplettera din ersättning från a-kassan vid eventuell arbetslöshet. Du får också möjlighet att teckna flera andra försäkringar, som livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring till förmånliga priser. Det ingår också flertalet karriärtjänster, med exempelvis CV-granskning, lönestatistik och karriärcoachning. Förbundet ger ut en rad olika medlemstidningar och du som medlem får den medlemstidning som passar in på det yrkesområde du jobbar inom. Chefen i fokus är en tidning för chefer som jobbar inom äldreomsorgen, kyrkan, räddningstjänsten, tandvården, energibolag och liknande. Social Qrage skickas till de medlemmar som jobbar inom socialt arbete. Tidningen Vision, som tidigare hette SKTF-tidningen skickas ut till samtliga medlemmar. Som medlem kan du ansöka om stipendier och låna pengar till låg ränta. Dessutom får du rabatter, erbjudanden och förmåner hos massor av olika företag. Hos Vision får du också tillgång till Mentornätverket där du kan skapa nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra medlemmar på webben.