Finansförbundet är Sveriges största fackförbund för den som jobbar inom bank- och finanssektorn. Finansförbundet ingår i TCO och har drygt 28 000 yrkesverksamma medlemmar. Finansförbundet är också ett av Sveriges allra äldsta fackförbund. Det bildades så tidigt som 1887, men hette på den tiden Svenska Bankmannaföreningen. Namnbytet till Finansförbundet skedde 1994.

Om Finansförbundet

Finansförbundet firade 2012 sitt 125-års jubileum, så det har gamla anor. Samtidigt är Finansförbundet det enda fackförbundet i Sverige som är specialiserat uteslutande på just bank- och finansvärlden. Finansförbundet organiserar alla som arbetar inom bank- och finansbranschen, oavsett vilken utbildningsbakgrund eller befattning man har. Finansförbundet är indelat i fem olika regioner: Stockholm, Södra, Västra, Östra och Norra. På större arbetsplatser finns kontaktombud, klubbstyrelser och koncernklubbar. Aktiviteter arrangeras både lokalt och regionalt. Finansförbundet äger tillsammans med Facket för försäkring och finans, FTF, tidningen Finansliv, som bevakar finansbranschens alla olika delar och som delas ut till medlemmarna som en medlemsförmån. Tillsammans med FTF har också Finansförbundet en gemensam a-kassa. Du kan bli medlem i Finansförbundet om du jobbar inom bank- och finansbranschen eller om du är student, läser ekonomi och kan tänka dig att jobba inom bank- och finansvärlden efter avslutad utbildning. Medlemsavgiften varierar utifrån din inkomst och om du är yrkesverksam eller inte. Men de tre första månaderna som medlem i Finansförbundet är alltid gratis. Som student har du gratis medlemskap under hela utbildningen.

Medlemsförmåner Finansförbundet

Finansförbundet har en lång rad medlemsförmåner. Som medlem får du förstås rådgivning och förhandlingshjälp i arbetsrelaterade frågor. Du får också tillgång till branschens lönestatistik, vilket kan vara värdefullt om du ska löneförhandla, eller om du söker ett nytt jobb. Som medlem får du också en inkomstförsäkring, där du om du blir arbetslös får ersättning upp till en månadslön som motsvarar 60 000 kronor i månaden i 120 dagar. För att kunna ta del av inkomstförsäkringen måste du dock ha varit medlem i minst ett år och du ska även vara medlem i a-kassan. Som medlem i Finansförbundet får du också möjlighet att vara medlem i den a-kassa som Finansförbundet driver ihop med FTF. Förutom den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet finns det också tilläggsförsäkringar du kan teckna som hjälper dig ytterligare om du skulle drabbas av arbetslöshet. Vidare får du möjlighet att teckna andra försäkringar till förmånligt pris, exempelvis liv-, olycksfall- och sjukvårdsförsäkring, liksom möjlighet att ansöka om förmånliga medlemslån. Finansförbundet erbjuder kurser och seminarier om arbetsrelaterade ämnen och möjligheten att delta i olika nätverk. Som chef blir du ansluten till ett chefsnätverk, du får särskilt råd och stöd centralt från facket om du skulle behöva och dessutom blir du erbjuden särskilda chefsseminarier. Sist, men inte minst så får du gott om rabatter som medlem i Finansförbundet, exempelvis rabatter på hotell och resor, glasögon och linser, friskvårdsaktiviteter, utbildningar och tidningsprenumerationer.