Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL, är ett fackförbund för dig som jobbar som lärare eller rektor inom den svenska folkhögskolan eller för dig som studerar till att bli lärare på folkhögskola. Förbundet ingår i TCO och har omkring 2000 medlemmar.

Om SFHL

Svenska Folkhögskolans Lärarförbund grundades redan 1902 och har därmed varit aktiv i den svenska folkhögskolans utveckling i över hundra år. Folkhögskola som utbildningsform grundades i mitten av 1800-talet av dansken Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Han var inspirerad av de engelska internatskolorna och startade folkhögskolan som utbildningsform eftersom han ville ge bönder och andra som inte haft möjlighet att få en gedigen utbildning under sin uppväxt möjligheten till att ändå kunna få en högre utbildning. De flesta svenska folkhögskolorna finansierades av landstingen och förknippades med just bönder som elever. Därför låg de första folkhögskolorna också på landsbygden. Men i början av 1900-talet spred sig utbildningsformen och kom att bli populär även inom arbetarrörelsen. Snart började folkhögskolor också att öppna i städerna. Idag finns omkring 150 folkhögskolor runt om i Sverige. Två tredjedelar av dem är knutna till stiftelser, föreningar eller ideella organisationer och den resterande tredjedelen drivs av regioner eller landsting. Idag kommer finansieringen främst från statliga medel. För den som vill utbilda sig till folkhögskollärare så finns utbildningen på Linköpings Universitet. Svenska Folkhögskolans Lärarförbund är indelat i åtta regioner, från nordligaste Norrland och ända ner till södra Sverige. Förbundet har sedan 2010 samarbetat med Lärarförbundet. Det innebär att om du blir medlem i SFHL så är du också medlem i Lärarförbundet.

Medlemsförmåner SFHL

Som medlem i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund blir du automatiskt också medlem i Lärarförbundet och det innebär att du även får alla de förmåner som deras egna medlemmar får. Dit hör förstås den fackliga rådgivningen, där du kan få hjälp, råd och stöd kring alla frågor som rör din anställning och din arbetsplats. Som medlem i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund får du också flertalet försäkringar och många andra förmåner i form av till exempel rabatter och erbjudanden från olika företag och möjligheten att delta i kurser och utbildningar helt kostnadsfritt. En av de stora fördelarna med att vara medlem i Svenska Folkhögskolans Lärarförbund är att du får en inkomstförsäkring som är perfekt att ha om du skulle ha oturen att bli drabbad av arbetslöshet. En inkomstförsäkring täcker nämligen upp till 80 procent av din lön, men har inte det maxtak som a-kassan annars har. För att ta del av inkomstförsäkringen måste du vara medlem i någon a-kassa och som medlem i SFHL får du vara med i Lärarnas A-kassa. Som medlem får du även tidningen Folkhögskolan, men också Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet. En gång om året arrangerar SFHL dessutom en utbildningsvecka där du kan delta i en rad olika utbildningar, både i fackliga frågor och i många andra olika ämnen.