A-kassa eller arbetslöshetskassa är ett trygghetssystem i Sverige där syftet är att arbetslösa ska kunna försörja sig samtidigt som de söker jobb. En a-kassa hanterar och betalar alltså ut ersättning till arbetslösa. Det är omkring 3,5 miljoner svenskar som är med i någon arbetslöshetskassa och totalt finns det ett trettiotal a-kassor i Sverige idag.

Rätt till ersättning från a-kassan

Det är lagen om arbetslöshetsförsäkring som reglerar vem som har rätt till ersättning från arbetslöshetskassan och hur denna ersättning ska betalas ut. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, dels en grundförsäkring och dels en inkomstrelaterad försäkring. Grundförsäkringen har alla arbetsföra svenska medborgare över 20 år rätt till om man är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till detta belopp behöver du inte vara medlem i någon A-kassa. Grundförsäkringen består av ett grundbelopp som betalas ut med högst 365 kronor per dag. Den inkomstrelaterade försäkringen är det som du får genom din A-kassa. För att få denna krävs det alltså att du är medlem i en A-kassa, uppfyller de villkor som de ställer samt har varit medlem tillräckligt länge för att A-kassan ska gälla. Den inkomstrelaterade ersättningen tillsammans med grundbeloppet kan betalas ut med högst 910 kronor per dag.

Bli medlem i en A-kassa

Det finns som tidigare nämnts ett trettiotal A-kassor i Sverige idag. Många av dem är knutna till olika branscher, så som Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa och Journalisternas arbetslöshetskassa. Men det finns också andra A-kassor där du kan bli medlem oavsett vilken bransch du jobbat inom, eller som täcker flera olika branscher, exempelvis ALFA-kassan, Småföretagarnas arbetslöshetskassa och Unionens arbetslöshetskassa. Viktigt att veta är att idag är inte facket och a-kassan samma sak, så det finns inte längre något krav på att du måste vara medlem i ett fackförbund för att kunna vara med i en a-kassa. Däremot kan det förstås finnas många andra fördelar med att vara medlem i ett fackförbund. Exempelvis så är det många fackförbund som erbjuder en inkomstförsäkring, antingen som ingår i själva fackavgiften eller som ett tillval till fackavgiften, och denna gör det möjligt att få högre ersättning vid arbetslöshet än vad a-kassan kan ge. Men då gäller det att du har tjänat mer än 25 025 kronor per månad före skatt innan du blev arbetslös.

Arbetsvillkor och medlemsvillkor

För att du ska få ersättning utbetald från en arbetslöshetskassa krävs det vanligen två saker. Dels att du ska ha varit medlem i den aktuella a-kassan under en viss period innan du blev arbetslös. Detta kallas också medlemsvillkor. Vanligen krävs det att du ska ha varit medlem i minst 12 sammanhängande månader. Dels så krävs det också att du ska ha jobbat en viss tid innan du blev arbetslös. Detta kallas för arbetsvillkor. Vanligen ska du ha jobbat minst 6 kalendermånader under den senaste 12-månadersperioden, och under dessa sex månader ska du ha jobbat minst 80 timmar i månaden. För egenföretagare, studerande, föräldralediga och utlandsarbetare kan det finnas specialregler.

Arbetsförmedlingen och a-kassan

Arbetsförmedlingen och a-kassan är inte samma sak, men däremot samarbetar de. För att du ska kunna få ersättning från arbetslöshetskassan måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Det gäller alltså att du exempelvis kommer på de möten som Arbetsförmedlingen kallar dig till eller söker de jobb du blir anvisad att söka. Annars kan Arbetsförmedlingen meddela din a-kassa att du inte fullföljt dina åtaganden och det kan i sin tur innebära att du i värsta fall blir avstängd från a-kassan under en period.

Få ersättning från a-kassan

För att få ersättning från din arbetslöshetskassa måste du börja med att anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Därefter fyller du i en blankett som heter Ansökan om arbetslöshetsersättning och skickar denna till din a-kassa. När du blivit beviljad att få ersättning från a-kassan måste du regelbundet fylla i och skicka in så kallade kassakort, där du berättar vad du har gjort under redovisningsperioden, till exempel om du har stått till arbetsmarknadens förfogande, eller om du istället varit sjuk, vabbat eller jobbat. Du kan totalt få ersättning i 300 dagar (450 dagar om du har barn under 18 år). De första 100 dagarna får du ersättning med 80 procent av din inkomst upp till 25 025 kronor. De nästkommande 200 dagarna sjunker ersättningen till 70 procent av din inkomst. Efter att dina 300 eller 450 dagar tagit slut går du in i jobb- och utvecklingsgarantin och då får du istället din ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt sjunker din ersättning ner till 65 procent av din inkomst. Vid en ny arbetslöshet längre fram kan du återigen få ersättning från arbetslöshetskassan. Då måste du ha uppfyllt arbetsvillkoret innan du blir arbetslös nästa gång. A-kassan har också en karenstid. Det innebär att du inte får någon ersättning under de första sju dagarna på en ersättningsperiod.

Medlemsavgift

För att få vara medlem i a-kassan måste du betala en medlemsavgift. Den betalar du hela tiden du är medlem, oavsett om du jobbar, studerar, är föräldraledig, sjukskriven eller arbetslös. Medlemsavgifterna varierar kraftigt mellan de olika a-kassorna. En a-kassa kan ha en medlemsavgift på en hundralapp per månad, medan en annan a-kassa kan ha så mycket som närmare 500 kronor i månaden i medlemsavgift. En del a-kassor har samma medlemsavgift för alla sina medlemmar, medan andra a-kassor har en medlemsavgift som varierar beroende på hur hög lön du har. Många arbetslöshetskassor har lägre avgifter för den som exempelvis är arbetslös eller studerar.