Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter är både en facklig och en professionsinriktad organisation för yrkesverksamma arbetsterapeuter och för de som studerar för att bli arbetsterapeuter. Förbundet organiserar mer än 90 procent av Sveriges arbetsterapeuter. Totalt har förbundet närmare 10 000 medlemmar, varav omkring 1000 är studenter.

Om Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, eller FSA som det förkortas, bildades 1978 och ingår i SACO. Förbundets syfte är att arbeta med professionsfrågor och fackliga frågor. Dit hör bland annat yrkesfrågor, utbildningsfrågor, yrkets utveckling, löner, avtal och opinionsbildning kring arbetsterapeuter och deras arbetssituationer. Eftersom förbundet har lyckats samla över 90 procent av de yrkesverksamma arbetsterapeuterna i Sverige har fackförbundet en enorm styrka när det gäller förhandlingar, men också när det gäller påverkan av makthavare och politiker i de frågor som berör yrkeskåren. Förbundet jobbar bland annat för att yrkesverksamma arbetsterapeuter ska få individuell tillfredsställelse och utveckling i sitt jobb, att deras arbetsmiljö och arbetsorganisation ska vara utvecklande och effektiv samt att kompetens och utbildning ska löna sig.

Förbundet har en särskild avdelning som heter FSAstud. Där ingår studenter som studerar på något av landets åtta lärosäten där man har möjlighet att studera till arbetsterapeut. Bland deras frågor märks exempelvis hur man ska kunna göra utbildningarna och den studiesociala situationen bättre, hur man ska kunna finna en yrkesidentitet redan under studietiden samt hur man ska få en ökad gemenskap mellan arbetsterapeutstudenter.

FSA medlemsförmåner

Som medlem i FSA kommer du att ha goda möjligheter att hålla dig uppdaterad om det som händer inom arbetsterapi och inom arbetsterapeuternas omvärld. Du har också möjlighet till rådgivning och stöd om det uppstår några frågor eller problem på din arbetsplats. Åtta gånger om året får du tidskriften Arbetsterapeuten direkt hem i din brevlåda. Du får också den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Theory. Dessutom har du möjlighet att gå på kompetenshöjande kurser till låga medlemspriser. Det finns ett mentorsprogram i FSA och du kan också gå på inspirationsdagar för egenföretagare om du driver eget som arbetsterapeut. På FSA:s jobbtorg kan du leta nya jobb. Som medlem har du tillgång till en ovärderlig informationskälla om löneläget för arbetsterapeuter – perfekt för dig som är nyutexaminerad, ska byta jobb eller löneförhandla. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter är ansluten till AEA, Akademikernas Erkända A-kassa, där du kan bli medlem. Det ingår också en inkomstförsäkring i ditt medlemskap och du kan även teckna andra försäkringar till förmånliga priser tack vare ditt medlemskap i FSA. Du har möjlighet att teckna förmånliga bolån och medlemslån hos flertalet banker som FSA samarbetar med. Förbundet har också två lägenheter i Klövsjö för uthyrning till medlemmarna till ett extra förmånligt pris. På FSA:s hemsida kan du ta del av alla medlemsförmåner och läsa mer om dem. Där hittar du också aktuella erbjudanden.