Sveriges Universitetslärarförbund, SULF, är det fackförbund som nischat in sig på universitets- och högskolelärare, forskare och doktorander. Förbundet har närmare 20 000 medlemmar och är anslutet till SACO.

Om SULF

Sveriges Universitetslärarförbund är en facklig och professionell organisation för lärare på högskola och universitet, forskare och doktorander. SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av såväl den högre utbildningen som forskningen, både nu och i framtiden, och både lokalt och nationellt. De driver exempelvis frågor om konkurrenskraftiga löner för lärare på högskola och universitet, en jämställd högskola, ökade resurser för god kvalitet i grundutbildning, forskning och forskarutbildning, trygghet i anställning, frihet i arbetet, rätten till kompetensutveckling i tjänsten, utrymme för vidareutbildning, rätt till forskning, förbättrade villkor för doktorander och ökade möjligheter till internationella kontakter och vistelser vid utländska universitet. Det var i november 1984 som Sveriges Universitetslärarförbund grundades genom en sammanslagning av Sveriges universitets- och högskoleanställdas förbund och Universitetslärarförbundet, så även om SULF egentligen inte har så hemskt många år på nacken så finns en lång erfarenhet och kompetens i förbundet ändå, tack vare sammanslagningen av de båda andra förbunden som funnits länge. Det finns fem olika sektioner i SULF, nämligen Sveriges Lärarutbildarförening, SULF:s Doktorandförening, Sveriges Professorers förening, Sveriges Universitetslektorers och forskares förening samt Sveriges Universitetsadjunkters förening. SULF har ett centralt kansli, men också lokalföreningar vid de sju största universitetsorterna.

Medlemsförmåner SULF

Sveriges Universitetslärarförbund är det enda fackförbundet som helst fokuserar på högskolans och universitetens värld. Det innebär också att de har en stor kunskap, erfarenhet och kompetens om just detta område, och det är förstås en guldgruva för dig som medlem ifall du har några frågor kring din anställning eller arbetsplats, eller om du skulle råka ut för några problem eller tvister kring din anställning. Varje vardag har medlemsjouren öppen dit du kan vända dig för kostnadsfri rådgivning. Du kan ta del av SULF:s lönestatistik med speciell inriktning på högskole- och universitetsanställda, så du kan förbereda dig inför jobbsökande eller löneförhandling. Som medlem i SULF kan du gå med i a-kassan AEA och du kan även teckna en inkomstförsäkring som kan komplettera a-kassans ersättning om du skulle bli arbetslös. Medlemskapet ger dig också möjlighet att teckna försäkringar till förmånliga priser, ansöka om medlemslån med lägre ränta samt gott om andra erbjudanden och rabatter från olika företag. Som medlem i SULF får du också den fackliga tidningen Universitetsläraren åtta gånger om året. Många av SULF:s medlemmar arbetar utomlands i perioder och därför har förbundet valt att erbjuda särskilda förmåner och stöd för utlandsarbetande medlemmar.