Lärarförbundet är ett fackförbund inom TCO som organiserar lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Förbundet grundades 1991 och har idag ungefär 230 000 medlemmar.

Om Lärarförbundet

Lärarförbundet bildades genom att Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet slogs ihop. Därmed bildade de en organisation för personal inom förskola, skola, högskola och vuxenutbildning. De har som mål att hela tiden arbeta för en förbättring när det gäller sina medlemmars löne- och arbetsvillkor. De vill också verka för ett stort inflytande när det gäller utbildningspolitiska frågor. Egentligen har Lärarförbundet riktigt gamla anor. Redan 1838 gick fem unga skollärare i Blekinge ihop för att bilda Sveriges första lärarorganisation. Sveriges folkskollärare kom senare att organiseras i Sveriges Allmänna Folkskollärareförening som bildades 1880 och läroverkslärarna organiserades i Svenska Lärarsällskapet som bildades 1884. I mitten av 1900-talet grundades en rad nya lärarorganisationer, till exempel ett för småskollärarinnor, Svenska Musiklärarsällskapet och Slöjdlärarnas Riksförbund. Facklärarna kom sedan att organisera sig i Svenska Facklärarförbundet, medan övriga lärare samlades i Sveriges Lärarförbund. År 1991 slogs sedan dessa två förbund ihop genom sammanslagningen och bildade Lärarförbundet. Lärarförbundet och dess föregångare har ständigt varit med i debatten inför de stora reformerna i skolan, till exempel folkskolestadgan, grundskolereformen och kommunaliseringen av skolan. Men till skillnad från en del andra fackförbund så jobbar Lärarförbundet inte bara nationellt, utan också internationellt, där två av de största frågorna är att främja allas rätt till ordentlig utbildning och att alla lärare ska ha möjlighet att organisera sig fackligt. Lärarförbundet organiserar lärare på förskola, grundskola, gymnasiet, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och rektorer. Förutom arbetande lärare så kan också forskare vara medlemmar i Lärarförbundet, liksom studerande på lärarutbildningarna. Lärarförbundet Student består av omkring 28 000 medlemmar och finns representerade på alla studieorterna i landet.

Medlemsförmåner Lärarförbundet

Som medlem i Lärarförbundet får du en rad olika förmåner. Exempelvis så ger Lärarförbundet ut flertalet tidningar. Två av tidningarna (Lärarnas Tidning och Pedagogiska Magasinet) delas ut till samtliga medlemmar, medan de övriga tidningarna vänder sig till specifika yrkeskårer inom förbundet (Förskolan, Fritidspedagogik, Chef & Ledarskap, Uttryck, Alfa, Specialpedagogik, Origo, miVida, Yrke och Folkhögskolan). Lärarnas Arbetslöshetskassa är knuten till Lärarförbundet och med sina mer än 175 000 medlemmar är det den a-kassa som organiserar flest lärare i Sverige. Lärarförbundet har också en inkomstförsäkring som ger en extra trygghet och högre ersättning än den vanliga a-kassan vid eventuell arbetslöshet. Som medlem i Lärarförbundet får du ett medlemskort som ger rabatter, förmånliga försäkringar och medlemslån, medlemsutbildningar, seminarier och tillgång till olika digitala verktyg som förenklar vardagen för dig som lärare. Men förutom alla dessa medlemsförmåner får du som lärare och medlem i Lärarförbundet också möjlighet till råd och stöd kring alla frågor som rör din anställning och ditt arbete. Det finns också möjlighet till juridisk rådgivning vid behov. Allt detta stöd får du av ett förbund som är specialiserade på just ditt yrke.