Svenska Akademikerförbundet SSR

Svenska Akademikerförbundet SSR grundades redan i slutet av 1950-talet av en grupp socionomer som bröt sig ur SKTF som en proteströrelse mot att socionomlönerna var så låga. Då hette förbundet Sveriges Socionomers Riksförbund, SSR. Med tiden har Akademikerförbundet vuxit till ett samhällsvetarförbund och breddat sin medlemsstyrka till betydligt fler yrkesgrupper. Det var 1993 som förbundet bytte namn till det nuvarande, nämligen Svenska Akademikerförbundet SSR. Idag är Akademikerförbundet ett av Sveriges 20 största fackförbund med sina 64 000 medlemmar. Det är också SACO:s fjärde största fackförbund. Akademikerförbundet är den ledande organisationen för samhällsvetare inom olika yrkeskategorier och branscher.

Om Svenska Akademikerförbundet SSR

Svenska Akademikerförbundet SSR organiserar anställda inom ekonomi, samhällsvetenskap, personalvetenskap, socialt arbete samt ledare. Egenföretagare och chefer utgör en stor del av medlemmarna. Huvuddelen av medlemmarna är anställda i offentlig sektor och närmare 80 procent är kvinnor. Omkring 20 procent av medlemmarna är studenter. Det finns en underförening inom förbundet som vänder sig till chefer, nämligen Svensk Chefsförening. Medlemmarna i Svenska Akademikerförbundet SSR är verksamma inom såväl den privata som den offentliga sektorn. För att kunna bli medlem i Akademikerförbundet måste du ha en examen ifrån eller vara student på en utbildning som motsvarar minst 180 högskolepoäng med inriktning på något av de samhällsvetenskapliga områdena. Det finns flera medlemskapstyper med olika medlemsavgifter, beroende på om du arbetar heltid eller deltid, är arbetssökande, student, doktorand, pensionär, föräldraledig, utlandsarbetare, sjukskriven eller nyutexaminerad. Förbundet är partipolitiskt obundet, men tar ställning i frågor som rör bland annat medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och yrkesutövning. Jämställdhet är också en hjärtefråga för Akademikerförbundet.

Medlemsförmåner Svenska Akademikerförbundet SSR

Som medlem i Akademikerförbundet kan du få hjälp och stöd när det gäller din anställning och din arbetsmiljö. De kan också bistå i löneförhandlingar och ge råd när det gäller pensioner, försäkringar och mycket annat. Dessutom förhandlar de fram kollektivavtal inom de branscher som medlemmarna är verksamma inom. Genom Akademikerförbundet kan du vara medlem i Akademikernas A-kassa och du erbjuds även en inkomstförsäkring. Svenska Akademikerförbundet SSR har också en lång rad medlemsförmåner att erbjuda till dig som medlem. Exempelvis erbjuds du en rad olika försäkringar för dig, din familj och dina ägodelar. Du kan få juridisk rådgivning och karriärcoachning. Du får ta del av Akademikerförbundets lönestatistik. Du för förbundets medlemstidning Akademikern. Chefer och personalvetare får också Chefstidningen. Du får också rabatt på flertalet andra tidskrifter, exempelvis Socionomen, men också rabatt på många andra saker. Du kan få extra förmånliga banklån och pensionssparande. Dessutom får du möjlighet att hyra förbundets fritidshus, såväl i Sverige som utomlands.

I Svensk Chefsförening samlas de av Akademikerförbundets medlemmar som har en ledande position. Deras syfte är att vara ett forum för kompetensutveckling, att främja utbyte av erfarenheter och yrkesgemenskap, att arrangera seminarier och konferenser, att följa och stimulera forskning samt att delta i den offentliga debatten i ledarskapsfrågor. Svensk Chefsförening ger också rådgivning och förhandlingsstöd i frågor som rör chefskapet, löner, avtal och förhandlingar.