Naturvetarna är ett fackförbund i SACO som bildades så sent som 2009, men som har historiska anor sedan 1948. Förbundet organiserar drygt 32 000 medlemmar inom en mängd olika naturvetenskapliga områden.

Om Naturvetarna

Naturvetarna är ett av de yngre fackförbunden i Sverige i samband med att Naturvetarförbundet och Agrifack slogs ihop. Eftersom förbundet ingår i SACO så krävs det att man är akademiker för att kunna bli medlem i Naturvetarna. För att bli medlem måste du ha studerat i minst tre år på universitet eller högskola med inriktning på något av de naturvetenskapliga ämnena. Även som student på en naturvetenskaplig utbildning kan du bli beviljad medlemskap i Naturvetarna. Förutom anställda och studenter organiserar Naturvetarna också chefer, företagare och doktorander. Naturvetarna organiserar exempelvis fysiker, kemister, matematiker, datavetare, geovetare, jägmästare, trädgårdsingenjörer, landskapsingenjörer, biomedicinare, miljövetare, meteorologer, skogsmästare, hortonomer, agronomer, dietister, nutritionister, toxikologer och många andra yrkesgrupper. En sak som är relativt unik för just Naturvetarna är att de har ett tiotal underföreningar, så kallade professionsföreningar, som var och en är inriktad mot några av de specifika yrkesgrupper som ingår i Naturvetarna. På så sätt kan medlemmar som jobbar inom dessa yrken få en bättre koll på vad som händer inom just deras yrkesområden, men också få kvalificerad hjälp av personer som är specialiserad på just dessa yrkeskategorier. Professionsföreningarna är: Agronomförbundet, Biomedicinska analytikerföreningen, Delförbundet Skogsakademikerna, Dietisternas riksförbund, Djurskyddsinspektörernas riksförbund, Ekoingenjörernas riksförbund, Geosektionen, Miljö- och hälsoskyddssektionen, Naturbrukslärarförbundet, Nutritionistföreningen, Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, Svenska Sjukhusfysikerförbundet och Sveriges Sjukhusgenetiker. Naturvetarnas mål är att deras medlemmar ska ha en bra lön och bra arbetsvillkor, så att de får bästa möjliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Naturvetarna vill också öka medvetenheten kring hur naturvetares kompetens och kunskap kan bidra till samhällsutvecklingen, framförallt hos potentiella arbetsgivare.

Medlemsförmåner Naturvetarna

Som medlem i Naturvetarna har du tillgång till fackliga företrädare som arbetar med förhandlingar och kollektivavtal. Men det finns också andra arbetsmarknadsexperter som kan bistå när det gäller specialiserad rådgivning kring anställningsvillkor, arbetsmiljö, lön och karriär. Det finns en medlemsjour där du snabbt kan få rådgivning kring anställningsfrågor och det finns också en karriärservice där du får personlig rådgivning kring din karriärutveckling. Som medlem i Naturvetarna har du möjlighet att gå med i Akademikernas Erkända A-kassa. Dessutom har förbundet en inkomstförsäkring som du kan teckna för att komplettera din a-kassa och därigenom trygga en högre inkomst vid eventuell arbetslöshet än den inkomst som a-kassan annars har som maxtak. Som medlem får du också en rad förmånliga försäkringar och det finns även prisvärda tilläggsförsäkringar som du kan teckna. I medlemskapet ingår också en tidningsprenumeration på förbundets medlemstidning Naturvetare, och inbjudan till kostnadsfria kompetens- och inspirationsdagar.