Journalistförbundet är ett fackförbund inom TCO som organiserar journalister. Förutom att vara ett fackförbund så är förbundet också ett yrkesförbund. Det grundades redan 1901 och har idag närmare 18 000 medlemmar.

Om Journalistförbundet

Journalistförbundet grundades alltså 1901, då under namnet Svenska Journalistföreningen. Förbundet bytte namn till Svenska Journalistförbundet 1950, men i början av 2000-talet kortades namnet ner till endast Journalistförbundet. Journalistförbundet samlar skribenter, journalister och redaktörer från hela landet. Medlemmarna arbetar inom dagspress och annan privat media, men en betydande andel är också anställda av SR, SVT och UR.

För att kunna bli medlem i Journalistförbundet krävs det att man är anställd vid ett svenskt massmedium eller åtminstone ett massmedium som är verksamt i Sverige, eller att man kan styrka att man är aktiv frilansjournalist. Journalistförbundet ger ut tidningen Journalisten och de ger också ut officiella presskort. För att kunna få ett sådant presskort krävs det att man inte bara är medlem i fackförbundet, utan också att man accepterar de etiska regler som Journalistförbundet har ställt upp. Det är också Journalistförbundet som driver Journalistförbundets yrkesetiska nämnd, som har till syfte att bevaka efterlevnaden av de 13 pressetiska yrkesreglerna. En hjärtefråga för förbundet är den journalistiska friheten, vilket innebär rätten att utan censur få publicera, trycka eller på annat sätt offentliggöra texter, artiklar, program och intervjuer genom mediekanalerna i Sverige. Förbundet jobbar också för att främja upphovsrätten, yttrandefriheten, öppenheten i samhället och mångfaldheten i media.

Journalistförbundet har en undersektion, ett distrikt, som heter Frilans Riks och som organiserar de drygt tio procent av medlemmarna som är verksamma som frilansjournalister. Frilans Riks hette ursprungligen Frilansklubben, men 1993 bytte man namn till Frilansdistriktet och tre år senare, 1996, fick distriktet sitt nuvarande namn, Frilans Riks.

Medlemsförmåner Journalistförbundet

Som medlem i Journalistförbundet får du möjlighet till rådgivning, förhandlingshjälp och rådgivningshjälp om du skulle ha problem med en arbetsgivare eller uppdragsgivare angående din anställning, lön, arbetstid, upphovsrätt, uppsägning eller andra liknande frågor. Som frilans får du också hjälp och stöd i alla företagarfrågor hos Servicebolaget, som ägs av Journalistförbundet. Alla förbundets ombudsmän, specialister och jurister kan också branschen utan och innan, så du kan vara säker på att få kvalificerad hjälp. Som medlem kan du också vara med och bestämma vilka frågor som fackförbundet ska prioritera i just ditt område eller på just din arbetsplats. Du kan också själv välja att engagera dig i förbundets arbete om du skulle vilja det. Fackförbundet har också utarbetat kollektivavtal och frilansavtal som du kan ha stor nytta av inom mediebranschen.
Som medlem i Journalistförbundet kan du vara med i arbetslöshetskassan och även teckna förbundets förmånliga inkomstförsäkringar. Det ingår en olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften och du har också möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar till bra priser. Som frilans har du möjlighet att teckna försäkringspaket som är särskilt utformade för frilansar. Tidningen Journalisten kommer 15 gånger om året direkt hem i din brevlåda och fyra gånger om året följer bilagan Frilansen med. Journalistförbundet delar årligen ut stipendier värda flera miljoner och som medlem får du också ta del av förmånliga rabatter och erbjudanden, till exempel när det gäller medlemslån, bolån, el-avtal och semesterboenden.