Vårdförbundet är ett fackförbund och yrkesförbund inom TCO för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet har gamla anor. Faktum är att deras rötter går ända tillbaka till år 1886 då Svenska Barnmorskeförbundet bildades. Svenska Barnmorskeförbundet var Sveriges första kvinnliga yrkesförening. År 1910 bildades Svensk Sjuksköterskeförening, 1942 bildades Svenska Laboratorieassistentföreningen och 1964 bildades Medicinsk-tekniska Assistentföreningen. Dessa föreningar ombildades 1977 till Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund. Förbundet bytte 1998 sitt namn från Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund till Vårdförbundet. För att kunna bli medlem i Vårdförbundet ska du vara legitimerad barnmorska, sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, alternativt studerande på någon av dessa utbildningar. Förbundet jobbar för trygga och bra arbetsvillkor för medlemmarna, ett gott arbetsklimat där individen har en central roll och att medlemmarna ska ha kraft och mod att kunna påverka sin situation på arbetsplatsen. En annan sak som Vårdförbundet jobbar mycket för är att du ska få en lön som baseras på dina kunskaper, dina prestationer och dina erfarenheter. Vårdförbundet bedriver också ständigt ett opinionsbildande arbete i de frågor som rör vården och de yrkesgrupper som man organiserar. De jobbar för att förbättra utbildningarna. De jobbar också för att skapa resurser för forskning och utveckling inom sina kompetensområden.

Medlemsförmåner Vårdförbundet

Som medlem i Vårdförbundet får du goda möjligheter till facklig hjälp. Förbundet har en lång och gedigen kompetens och erfarenhet från de vårdyrken som de organiserar. Har du frågor kring din anställning, dina arbetsuppgifter, din arbetsmiljö eller liknande fackliga frågor så kan du därför kontakta förbundet och få rådgivning, hjälp och stöd. Skulle det uppstå behov av juridisk rådgivning eller rättshjälp så kan du få även detta från förbundet. Som medlem i Vårdförbundet kan du också gå med i AEA för att få ersättning från arbetslöshetskassan ifall du skulle bli arbetslös. Dessutom ingår en inkomstförsäkring i din medlemsavgift. Det innebär att du får ersättning som kompletterar den ersättning som du får från a-kassan. Som medlem får du också Vårdförbundets medlemstidning som idag heter Vårdfokus. Tidningen bytte namn från Vårdfacket till Vårdfokus i maj 2010. Du får också tillgång till professionell rådgivning inför dina lönesamtal. Vidare får du tillgång till förmånliga priser på försäkringar hos olika försäkringsbolag, exempelvis barn- och ungdomsförsäkring, hemförsäkring, sjukförsäkring, yrkesförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Som medlem i förbundet kan du också åka på förmånliga resor och hyra prisvärda semesterboenden. Vårdförbundet arrangerar också ofta resor till olika platser i världen för sina medlemmar. Dessa resor ger dig möjlighet att lära känna andra inom ditt yrkesområde. Dessutom brukar man ofta göra studiebesök på sjukhus på de destinationer dit resorna går. Som medlem får du också rabatter, erbjudanden och förmåner hos en mängd olika företag. Exempelvis kan du prenumerera på olika tidningar till fina priser. Är du chef, student eller egenföretagare och medlem i Vårdfacket kan du få särskilda erbjudanden liksom särskilt stöd i den situation som just du befinner dig i.