Svenska Målareförbundet är det äldsta fortfarande verksamma fackförbundet i Sverige. De bildades redan 1887 och de organiserade redan då i stort sett samma yrkesgrupper som nu.

Om Svenska Målareförbundet

Svenska Målariarbetarförbundet bildades 1887, men förbundet tog namnet Svenska Målareförbundet år 1929. När förbundet bildades fanns inga utbildningar för att bli målare, istället gick man i lära hos en målarmästare. Först 1923 startades den första skolutbildningen för målare i Stockholm. Något som var vanligt på den tiden var ackordslönen. Vanligen fick den målare som erbjöd den lägsta lönen jobbet. Det var ständigt en kamp för ordentliga löner inom yrket. Först på 1950-talet fick målarna en gemensam riksprislista. Än idag kvarstår faktiskt ackordet som huvudlöneform. Svenska Målareförbundet har haft många saker att jobba med för att få till bra arbetsvillkor för sina medlemmar. Förutom lönen så är arbetstiden något som man ständigt jobbat med. År 1955 var Målareförbundet det första fackförbund i Sverige som lyckades få igenom lediga lördagar för sina medlemmar. Ett par år senare drev de också igenom 40 timmars arbetsvecka. År 1977 infördes en obligatorisk avtal- och prislisteutbildning om 40 timmar för alla lärlingar. Traditionella lärlingar har också rätt till 16 timmars facklig utbildning per år enligt avtal och detta är något som Målareförbundet är ensamt som fackförbund att erbjuda till sina medlemmar. Arbetsmiljön är en annan hjärtefråga för fackförbundet. Redan 1937 skapade Målareförbundet en fond för arbetsskadade målare, då många av medlemmarna fick eksem av det farliga terpentinet som användes. Kampanjer har också genomförts för att man ska sluta använda lösningsmedelsfärger och för att få modernare lackeringsverkstäder. Svenska Målareförbundet har idag drygt 15 000 medlemmar. Förbundet är indelat i nio regionala avdelningar. Under Målareförbundets storhetstid bestod förbundet av fler än 200 avdelningar. Under 1970-talet och 1990-talet har dock storavdelningsreformer genomförts, vilka har medfört att antalet avdelningar har reducerats till dagens nio. Medlemmarna består av ett antal olika yrkesgrupper, nämligen: byggnadsmålare som målar och tapetserar både inomhus och utomhus, järnmålare som arbetar med rostskyddsmålning, tvättning och rengöring av husfasader samt nedtagning av tapeter, billackerare som arbetar främst med skadereparation men också med motivlackering, industrilackerare som jobbar inom industrin med att lackera nya produkter. Svenska Målareförbundet organiserar också exempelvis materialarbetare och mätare.

Medlemsförmåner Svenska Målareförbundet

Som tidigare nämnts så har Målareförbundet genom åren lyckats förbättra arbetsvillkoren för sina medlemmar markant. Det är också den stora styrkan hos fackförbundet. Eftersom det är ett nischat fackförbund med medlemmar som alla jobbar inom en och samma yrkesgrupp så har också förbundet en gedigen kompetens, kunskap och erfarenhet kring yrket och dess villkor. Därför är de också suveräna att vända sig till ifall du som medlem behöver råd och stöd kring din anställning, eller hjälp med förhandling eller tvister med din arbetsgivare. Tidigare har Målareförbundet haft sin egen a-kassa, men idag tillhör Målarnas medlemmar istället Byggnadsarbetarnas a-kassa. Som medlem i Svenska Målareförbundet får du ett försäkringspaket med hemförsäkring, fritids- och olycksfallsförsäkring, samt grupplivförsäkring. Du får också Målarekortet, ett medlemskort som är laddat med massor av förmåner, erbjudanden och rabatter från en mängd olika företag.