Fackförbundet Fysioterapeuterna är facket för dig som jobbar som eller pluggar till fysioterapeut. Yrkeskategorin som idag kallas för fysioterapeuter hette tidigare sjukgymnaster, och därmed hette facket också tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Om Fysioterapeuterna

Sjukgymnastförbundet grundades 1943, då under namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Män fick bli medlemmar från och med år 1960 och då bytte förbundet också namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Namnbytet till Fysioterapeuterna skedde i januari 2014. Fackförbundet har närmare 12 000 medlemmar och alla som är legitimerade fysioterapeuter är välkomna att bli medlemmar i Fysioterapeuterna. Förbundet är inte bara ett fackförbund, utan också ett professionsförbund. Det innebär att man inte enbart jobbar med fackliga frågor, utan också med professionsutveckling. Fysioterapeuterna är indelat i flera olika sektioner (Andning och cirkulation, Ergonomi, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Habilitering och pediatrik, Kvinnors hälsa, Mekanisk diagnostik och terapi, Mental hälsa, Neurologi, Onkologi och palliativ medicin, Ortopedisk manuell terapi, Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering, Primärvård, Reumatologi, Smärta och sensorisk stimulering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa. Inom alla dessa områden bedriver Fysioterapeuterna forskning, arrangerar Sjukgymnastdagarna, ger kompetensutveckling samt arbetar med riktlinjer, mätmetoder, lagar och regelverk. Fysioterapeuterna jobbar mycket för att främja och synliggöra fysioterapeuterna och deras arbete. Ett sätt varpå de gör detta är genom Sjukgymnastdagarna. Det är ett nationellt arrangemang som arrangeras vartannat år och som är fyllt med föredrag, workshops, företagsutställningar samt presentation av forskning. Det finns ett särskilt studentmedlemskap för studenter vid fysioterapeututbildningarna, så att även de kan bli fackligt anslutna. Annars är det framförallt yrkesverksamma fysioterapeuter och pensionerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som får bli medlemmar. Däremot spelar det ingen roll om medlemmarna är privatanställda, kommunalt anställda eller anställda hos stat eller landsting. Förbundet tar också emot de fysioterapeuter som driver eget företag.

Medlemsförmåner Fysioterapeuterna

Om du blir medlem i Fysioterapeuterna kan du förstås räkna med fackligt stöd, hjälp och rådgivning om du skulle behöva detta. Men det finns också många andra bra förmåner med medlemskapet. Du får till exempel möjlighet att teckna en inkomstförsäkring, som ger dig högre ekonomisk ersättning vid arbetslöshet än vad bara ersättningen från a-kassan ger. Du får tillgång till färsk lönestatistik för just ditt yrke som du kan använda dig av vid exempelvis löneförhandlingar. Du får möjlighet att teckna en rad olika förmånliga försäkringar. Du får också hem tidningen Fysioterapi nio gånger om året, vilket ger dig en bra och intressant överblick över vad som händer i just din bransch. Du får rabatter på seminarier och kurser samt möjlighet att ansöka om medlemslån. För dig som är fysioterapeut och egenföretagare finns det också något som heter Företagarjouren, som alltid finns tillhands för dig om du behöver få svar på några frågor eller få rådgivning kring ditt företagande. Du kan också delta i olika nätverk för Fysioterapeuter och dessutom ingår ett medlemskap i någon av förbundets alla sektioner.