SEKO är ett stort fackförbund med fler än 130 000 medlemmar som ingår i LO. Medlemmarna ingår i många olika branscher och yrkesgrupper, företrädesvis är de dock anställda i statlig verksamhet. SEKO står för Service- och Kommunikationsfacket.

Om SEKO

SEKO bildades 1970 genom en sammanslutning av de åtta förbund som ingick i den så kallade Statstjänarkartellen, det vill säga: Försvarsmaktens civila personals förbund, Svenska teleförbundet, Svenska järnvägsmannaförbundet, Svenska vårdpersonalförbundet, Kraftverkens personalförbund, Civilförvaltningens personalförbund, Svenska postförbundet och Svenska vägarbetareförbundet. På den tiden hette förbundet Statsanställdas Förbund, det var först i mitten av 1990-talet som man bytte namn till SEKO. SEKO organiserar medlemmar inom följande områden: Civil (exempelvis personal inom högskola, länsstyrelser, myndigheter och museer), Energi (där medlemmarna huvudsakligen arbetar inom eldistributions- och elproduktionsbolag), Försvar (med civilanställda medlemmar inom försvarsmakten, försvarsindustrin och andra försvarsmyndigheter), Post (där medlemmarna förr var anställda av Posten AB, men nu jobbar hos bolag som sysslar med allt från lokal till rikstäckande postverksamhet), Sjöfolk (främst medlemmar inom färjetrafiken och utesjöfarten), Tele (där medlemmarna arbetar inom IT-området), Trafik (med medlemmar som exempelvis jobbar som lokförare, underhållspersonal, tågvärdar, flygplatspersonal, båtmän), Vård (främst medlemmar som jobbar inom kriminalvården, ungdomsvård, missbrukarvård eller på rättspsykiatriska kliniker) samt Väg & Ban (där medlemmarna bland annat arbetar med underhåll av vägar och järnvägar, vid såväl statliga som privata bolag). SEKO jobbar bland annat för bra löner och bra villkor på arbetsplatserna för alla deras medlemmar. De har representanter på väldigt många arbetsplatser, så de har en stark lokal förankring.

Medlemsförmåner SEKO

En av de största förmånerna med att bli medlem i SEKO är förstås att du därigenom får råd, stöd och hjälp angående alla de frågor och bekymmer du kan komma att ställas inför när det gäller din anställning eller din arbetsplats. Exempelvis kan du få rättshjälp om du har behov av detta när det gäller frågor som har samband med eller betydelse för din anställning. Som medlem i SEKO kan du gå med i deras arbetslöshetskassa (Arbetslöshetskassan för Service och Kommunikation) för att få ersättning vid eventuell arbetslöshet. Men du får också en inkomstförsäkring där den stora fördelen är att du kan få en högre ersättning än den ersättning du får från a-kassan, åtminstone så länge som du har tjänat över a-kassans maxtak. Som medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig juristförsäkring hos SEKO. Det ingår flera försäkringar i medlemsavgiften och du kan också teckna prisvärda tilläggsförsäkringar. Som medlem i SEKO kan du också ansöka om förmånliga medlemslån hos Swedbank eller Nordea. Sex gånger om året får du Sekotidningen till din brevlåda. Dessutom får du Seko-kortet, ett medlemskort som är laddat med förmåner, erbjudanden och rabatter på en mängd olika företag. Detta kort kan du också uppgradera till ett MasterCard med betalfunktion om du vill.