Sveriges Läkarförbund bildades 1903 och har omkring 45 000 medlemmar. De verkar både som ett fackförbund, en professionell organisation för läkare och som en studentorganisation för de personer som studerar till läkare. Läkarförbundet verkar också som en intresseförening med syftet att främja en ändamålsenlig utveckling av sjukvården. Närmare 85 procent av Sveriges alla läkare är medlemmar i förbundet.

Om Läkarförbundet

Sveriges Läkarförbund består av flera lokalföreningar och yrkesföreningar. En läkare som är medlem i Läkarförbundet kan därför dels ingå i en lokalförening utifrån det geografiska område där han eller hon verkar, men också ingå i någon av de åtta yrkesföreningarna som förbundet består av. Dessa åtta yrkesföreningar är: Sveriges Yngre Läkares Förening (för läkare under specialistutbildning), Svenska Distriktläkarföreningen (för allmänläkare), Sjukhusläkarföreningen (för specialistläkare på sjukhus), Sveriges Läkarförbunds Chefsförening (för läkare i chefsställning), Svenska Företagsläkarföreningen, Svenska Militärläkarföreningen, Svenska Privatläkarföreningen, Sveriges Industriläkarförening. Dessutom finns det också en hel rad olika specialitetsföreningar inom Läkarförbundet, som då vänder sig till de läkare som har olika specialistutbildningar, exempelvis neurologer, ortopeder och så vidare. Så en och samma läkare kan vara medlem i både en lokalförening, en yrkesförening och en specialistförening samtidigt. Förutom alla dessa föreningar för yrkesverksamma läkare finns också studentorganisationen Sveriges Läkarförbund Student, där omkring 75 procent av alla Sveriges läkarstudenter är medlemmar. Läkarförbundet har totalt 28 lokalföreningar, 8 yrkesföreningar, 52 specialitetsföreningar samt ett stort antal intresseföreningar. Sveriges Läkarförbund arbetar med att utveckla och förbättra svensk sjukvård, förhandlar fram kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer, är remissinstans i sjukvårdspolitiska frågor, skapar opinion i viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor och erbjuder medlemmarna rådgivning i alla frågor som rör deras anställning. Dessutom äger förbundet också den i övrigt fristående Läkartidningen.

Medlemsförmåner Sveriges Läkarförbund

Som medlem i Läkarförbundet får du möjlighet till råd och stöd från jurister och handläggare i allt som handlar om anställningsvillkor, löner, arbetsrätt, arbetsmiljö och andra liknande frågor. Du kan få hjälp med juridiska frågor, anställningsavtal, pensionsfrågor, försäkringar, etik och mycket annat. Som medlem får du också ta del av lönestatistik för svenska läkare på olika nivåer. Du får möjlighet att teckna en inkomstförsäkring som kompletterar den ersättning du får från a-kassan vid arbetslöshet. Du har möjlighet att bo billigt i utvalda semesterhus runtom i världen. Som medlem får du också Läkartidningen hemskickad till dig. Du får också flertalet förmånliga medlemsförsäkringar, möjlighet att teckna prisvärda bolån och medlemslån samt gott om rabatter och erbjudanden från en mängd olika företag. De erbjudanden du får, till exempel när det gäller medlemsförsäkringarna, är speciellt anpassade till dig som läkare.