Sveriges Arkitekter är fackförbund, branschorganisation och intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter.

Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter bildades 2002 i samband med att fackförbundet Arkitektförbundet och de yrkesideella organisationerna Svenska Arkitekters Riksförbund, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund, Landskapsarkitekternas Riksförbund och Fysiska Planerares Riksförbund upplöstes. Idag har förbundet 12 000 medlemmar, varav 2600 av dem är studenter. Förbundet organiserar idag 95 procent av alla yrkesverksamma arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter, så förbundet har en mycket hög organisationsgrad. Förbundet ingår i SACO. Sveriges Arkitekter utfärdar de skyddade yrkestitlar som många arkitekter använder sig av. Som medlem i Sveriges Arkitekter kan man ha titeln MSA. Men medlemmar av de specifika yrkesgrupper inom Sveriges Arkitekter som uppfyller vissa krav kan ha speciella titlar, som SAR/MSA för vanliga arkitekter, LAR/MSA för landskapsarkitekter och FPR/MSA för planeringsarkitekter. Sveriges Arkitekter delar årligen ut flera olika välkända priser på Arkitekturgalan, exempelvis Kasper Salin-priset, Planpriset, Bostadspriset, Sienapriset, Kritikerpriset och Guldstolen. Förbundet arbetar för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor, men också för att stärka arkitektens roll och status och för att främja branschens framväxt. Förbundet Sveriges Arkitekter består av fyra akademier för var och en av de olika professionerna: byggnads-, inrednings-, landskaps- och planeringsarkitekter. Allt för att ge bästa möjliga service till sina medlemmar. Dessutom har förbundet flertalet lokalföreningar. Som medlem blir du automatiskt ansluten till någon av dem där du kan få ett lokalt nätverk liksom möjlighet att lyfta bransch- och yrkesfrågor i förbundet på en lokal nivå.

Medlemsförmåner Sveriges Arkitekter

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du flertalet medlemsförmåner. Förbundet har oerhört mycket erfarenhet, kunskap och kompetens om det yrkesområde och den bransch du verkar inom som yrkesverksam arkitekt, och detta kan du ta del av ifall du har några frågor eller om du stöter på något problem gällande exempelvis din anställning, arbetsvillkor eller arbetsmiljö. Du kan också få förhandlingshjälp av fackförbundet när det gäller arbetsrättsfrågor. Som medlem i Sveriges Arkitekter får du också en inkomstförsäkring som kompletterar din a-kassa vid en eventuell arbetslöshet. Du får förmånliga försäkringar och pensionssparande liksom billigare bolån och medlemslån. Du får också medlems- och branschtidningen Arkitekten direkt hem i brevlådan. Som medlem får du också ta del av ArkitektService som erbjuder juridisk hjälp, försäkringar och kurser till egenföretagare i branschen. ArkitektService är ett servicebolag som tillhandahåller tjänster som är skräddarsydda för behoven hos arkitektföretag. Som medlem kan du också ta del av Sveriges Arkitekters lönestatistik som kan vara till god hjälp inför jobbsökande eller löneförhandling. Förbundet jobbar också mycket med kompetensutveckling, så att du som medlem kan delta i exempelvis kurser, seminarier, chefsnätverk och mentorsprogram.