Fackförbund är troligen något som de flesta förknippar med anställda och arbetare. Att vara med i facket som chef låter kanske märkligt i en del personers ögon. Men så behöver det inte alls vara. Även en chef är i de allra flesta fall också anställd. Det är ju inte alltid som en chef är densamma som ägaren till ett företag. Det finns också många olika nivåer på chefsposter. Därför har man även som chef förstås behov av och rätt till juridisk hjälp vid konflikter, inkomstförsäkring, A-kassa, rabatter och alla andra fördelar som ett medlemskap i ett fackförbund ger.

Många fördelar med medlemskap i fackförbund för chef

Det finns många fördelar med att vara medlem i ett fackförbund. Dels har du allt det där som rör arbetet och anställningsförhållandet som ett fackförbund kan hjälpa till med. Det vill säga att fackförbundet har koll på allt som rör rättigheter och skyldigheter kring anställning, arbetsvillkor, lön, semester, föräldraledighet, pension, uppsägning och så vidare. Men också att fackförbundet erbjuder exempelvis karriärcoachning, juridisk rådgivning, CV-granskning, hjälp vid löneförhandling, lönestatistik och mycket annat. Dels har du alla de där andra förmånerna som ett medlemskap i en fackförening ger, så som rabatter på försäkringar och prenumerationer, möjlighet att delta i föreläsningar och kurser, en medlemstidning med matnyttig information och så vidare. Det finns alltså många fördelar att vara medlem i ett fackförbund, även som chef.

Fackförbund för chef

Kanske är det tvärtom så att du som chef har extra stort behov av att vara med i ett fackförbund för att få råd, hjälp och stöd vid eventuella konflikter på arbetsplatsen. Som chef sitter du ju så att säga på dubbla stolar, vilket kan göra arbetsförhållandena svårare. Som chef har du troligen också en högre lön och då är möjligheten till inkomstförsäkring via facket en viktig förmån. En inkomstförsäkring ger dig nämligen en högre ersättning vid arbetslöshet om du tidigare varit högavlönad. Från a-kassan får du nämligen endast 80 procent av inkomsten upp till max 20 025 kronor. Även om du har haft en högre lön än så, så är detta alltså maxtaket. Med en inkomstförsäkring kan du höja detta maxtak betydligt. En del inkomstförsäkringar har inte ens något maxtak. Så du får behålla en betydligt större andel av din gamla inkomst, även om du skulle ha oturen att drabbas av en arbetslöshet. Visserligen kan du teckna en inkomstförsäkring ändå – många försäkringsbolag erbjuder också detta. Men de inkomstförsäkringar som erbjuds via facket är oftast riktigt bra och förmånliga, och blir du medlem i ett fackförbund för chef får du ju dessutom inte bara inkomstförsäkringen, utan också alla de andra förmånerna som ett medlemskap innebär. Om du skulle drabbas av arbetslöshet som chef, eller bara vilja byta jobb och arbetsplats ändå, så kan det vara bra att dra nytta av den karriärcoachning, CV-granskning och andra liknande tjänster som många fackförbund erbjuder till sina medlemmar. Som chef är det troligen extra många utmaningar när det gäller att söka nytt jobb och därför kan det vara bra att ha lite hjälp på traven.

Olika fackförbund att välja mellan

Som chef kan du välja mellan flera olika fackförbund. Antingen väljer du det fackförbund som passar bäst in på det yrke eller den bransch du jobbar i. Eller så väljer du ett fackförbund som enbart vänder sig till chefer oavsett bransch. Vilket du väljer är en smaksak – båda alternativen har såväl fördelar som nackdelar. Att vara med i ett fackförbund som har anknytning till din bransch gör att facket är väl insatt i de speciella villkor som gäller just hos er, kanske när det gäller skiftgång, osäkra anställningsformer eller sekretess. Men kanske har de istället inte lika stor koll när det gäller ledarskap och konflikter hos chefer. Tvärtom så har de fackförbund som vänder sig enbart till chefer förstås stor koll på just det som handlar om ledarskap och de speciella förhållanden som innebär att vara chef. Men då har de kanske istället ingen större koll när det gäller just din bransch. Vilket alternativ du ska välja är alltså en smaksak och du får jämföra alternativen noggrant för att ta reda på vilket alternativ du tror gynnar dig allra bäst. De allra största fackförbunden och de fackförbund som visserligen är bransch- eller yrkesinriktade, men som ändå organiserar många chefer på olika nivåer, kan faktiskt ha egna avdelningar som vänder sig till just chefer i den aktuella branschen, och har du turen att det finns just för ditt yrke så kan du faktiskt få både bransch- och ledarskapserfarenheten hos ett och samma fackförbund.

Skaffa dig ett nätverk

Som chef kan det många gånger vara lite ensamt på jobbet. Självklart träffar du dagligen dina medarbetare, så du är ju inte ensam rent fysiskt. Men det kan vara lite ensamt när det handlar om de speciella arbetsuppgifter som endast chefen ställs inför. Om du till exempel har problem med en medarbetare som missköter jobbet, om det väntar ekonomiska åtstramningar eller om du står inför att varsla eller säga upp medarbetare, så kan det kännas skönt att få prata med någon som förstår vad det innebär och hur det känns. Som medlem i fackförbund för chef kan du skapa ett nätverk bestående av andra chefer så att du ständigt har någon att prata med och som faktiskt är och har varit i samma situation som dig. Bland medlemsförmånerna i ett fackförbund för chefer så brukar det finnas någon form av nätverksbyggande, och det brukar också erbjudas kurser, föreläsningar och seminarier där du kan bli inspirerad, reflektera kring ditt ledarskap och samtidigt utbyta erfarenheter med andra chefer.