Jusek är ett fackförbund som ingår i SACO och tillika även en intresseorganisation. Förbundet organiserar jurister, ekonomer, samhällsvetare, systemvetare, personalvetare och kommunikatörer. Totalt finns det cirka 83 000 medlemmar indelade i 19 olika sektioner.

Om Jusek

Jusek har sina rötter i de statsvetenskapliga intresseföreningar och juridiska organisationer som kom att bildas i slutet av 1930-talet. År 1942 grundades det nationella Statsvetenskapliga intresseförbundet, som 1956 bytte namn till Sveriges Samhällsvetarförbund. År 1947 grundades Sveriges Juristförbund, vilket år 1969 gick ihop med Sveriges Samhällsvetarförbund. Tillsammans bildade de då Jurist- och Samhällsvetarförbundet, förkortat JUS. År 1979 ändrade man förkortningen till JUSEK för att betona ekonomernas tillhörighet. Sedan 1997 heter förbundet den tidigare förkortningen, alltså Jusek.

Förbundet vänder sig till jurister, ekonomer, systemvetare, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Medlemmarna jobbar inom såväl privat som kommunal och statlig sektor. Jusek är ett akademikerförbund, vilket innebär att det finns akademiska krav på vilka som får antas som medlemmar. För att få bli medlem krävs det minst 180 högskolepoäng i ämnen som ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, systemvetenskap eller beteendevetenskap. Omkring 20 000 av Juseks medlemmar är studerandemedlemmar och Jusek jobbar också mycket aktivt för att stötta studerandemedlemmarna i deras kliv från högskolan eller universitetet till arbetslivet.

Medlemsförmåner Jusek

Som medlem i Jusek kan du få hjälp, råd och stöd i alla frågor som rör dina anställningsförhållanden. Det finns en medlemsjour dit du kan ringa för att fråga om exempelvis lön, anställningskontrakt, semester, övertid eller andra saker som du behöver få svar på. Som medlem i Jusek får du också goda möjligheter till att utveckla dig karriärmässigt. Jusek arrangerar årligen hundratals seminarier där du som medlem kan förkovra dig och samtidigt vidga ditt nätverk. Du får också tillgång till Saco Lönesök, som är Sveriges största databas för akademikerlöner. Perfekt för dig som ska byta jobb eller som har sökt din första anställning efter utbildningen. Jusek har också ett karriärstöd där du kan delta på seminarier och workshops, eller få hjälp med CV-granskning, karriärcoachning och simulerade anställningsintervjuer. Det finns en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften och som ger dig ett extra stöd om du skulle bli drabbad av arbetslöshet. Som chef och medlem i Jusek får du möjlighet till extra stöd och mötesplatser med andra chefer via event, nätverk och seminarier. Du erbjuds även förmånliga försäkringar och banklån. Dessutom får du medlemstidningen Karriär direkt hem i brevlådan, där det finns mycket tips kring karriären, men också nyheter från den bransch där du jobbar.