I Officersförbundet är omkring 11 000 av de anställda inom det svenska försvaret medlemmar. Förbundet ingår i SACO och dess främsta syfte är att se till att de anställda officerarna, sjömännen och soldaterna har goda arbetsförhållanden.

Om Officersförbundet

Officersförbundet i sin nuvarande form är inget gammalt fackförbund, men det har gamla anor. Det bildades nämligen så sent som 1995 genom en sammanslagning av Officerarnas Riksförbund och Svenska Officersförbundet, som båda har betydligt äldre anor. Svenska Officersförbundet bildades 1932 och Officerarnas riksförbund bildades 1981 genom en sammanslagning i sin tur, nämligen av Kompaniofficersförbundet och Plutonofficersförbundet. Försvarsmakten är en statlig myndighet, som nu under många år har rustat ner och därmed har deras kapacitet minskat. Officersförbundet jobbar därför aktivt med att försöka förbättra Sveriges försvarsförmåga och för ökade ekonomiska anslag. Officersförbundet har en tydlig professionell inriktning. Det innebär att förbundet också är en stark röst gentemot arbetsgivaren, nämligen Försvarsmakten. Officersförbundet vänder sig till soldater, officerare och sjömän som har anställning inom Försvarsmaktens organisation. Men också de som studerar till yrkesofficer har möjlighet att bli medlem i Officersförbundet. Förbundet består av ett fyrtiotal lokala officersföreningar, vilket ger goda möjligheter för förbundet att engagera sig i de frågor som medlemmarna tycker är viktigast på just den arbetsplats där de jobbar. Anslutningsgraden är hög inom officersförbundet – omkring 90 procent av Sveriges yrkesofficerare är nämligen anslutna, liksom drygt hälften av alla soldater och sjömän i Sverige.

Medlemsförmåner Officersförbundet

Som medlem i Officersförbundet får du självklart ta del av deras erfarenhet och kunskap om det yrkesområde där du arbetar. Förhandling och rådgivning är centrala delar i deras verksamhet. Du kan vända dig till förbundet för att få hjälp och råd kring sådana frågor som avtal, arbetsrätt och arbetsmiljö. Du kan också tack vare ditt medlemskap få möjlighet att teckna billiga medlemslån hos olika banker och förmånliga försäkringar hos olika försäkringsbolag. Officersförbundet erbjuder också möjligheten att teckna ett riktigt förmånligt el-avtal i samarbete med de övriga fackförbunden som är med i SACO. Officersförbundet arrangerar årligen olika utbildningar och kurser. Därigenom får du som medlem automatiskt möjlighet att såväl förkovra dig som att engagera dig fackligt i förbundet. Som medlem får du också medlemstidningen Officerstidningen som kommer ut med nio nummer per år. För dig som är chef och medlem i Officersförbundet får du gå med i förbundets chefsnätverk. Sist, men inte minst så får du som medlem också förmånliga priser på boende i Stockholm på Örlogshemmet, som ligger på Teatergatan, mitt i centrala Stockholm.