Sjöbefälsföreningen, SBF, är ett av Sveriges yngsta fackförbund. Det bildades 2011 genom en sammanslagning av Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet. Förbundet har mer än 6000 medlemmar.

Om Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen organiserar de befäl som arbetar på handelsflottans fartyg liksom på statliga och kommunala fartyg. Förutom sjöbefäl är också personer som har annan typ av chefsställning inom sjöfarten välkomna som medlemmar. Förbundet är den enda organisationen för de yrkesaktiva sjöbefälen. Sjöbefälsföreningens huvuduppgift är att förhandla och teckna avtal, men de arbetar också med yrkesfrågor som rör deras medlemmar, kring exempelvis arbetsmiljö, utbildning, behörighet, arbetsrätt, försäkringar, sjösäkerhet, pensioner och beskattning. Förbundet har också ständigt kontakt med politiker och myndigheter för att bevara och stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft, vilket förhoppningsvis gynnar dig som anställd i framtiden. De jobbar också för att både de nationella och internationella regelverken ska följa med i utvecklingen av branschen. Vidare jobbar förbundet med att din ansvarskänsla, handlingsförmåga och kompetens som sjöbefäl måste avspegla sig i din lön, liksom att branschen ska gå med på bättre pensionsvillkor, där sjöbefäl har möjlighet att gå tidigare i pension än landanställda. Sjöbefälsföreningen jobbar också mycket med utbildningsfrågor för att få till en bättre sjöbefälsutbildning och ökat antal praktikplatser ombord. Även bättre skattevillkor, bättre arbetsmiljö och bättre sjösäkerhet jobbar förbundet för. Sjöbefälsföreningen är också öppet för de som studerar på sjöfartshögskolorna och för dem är medlemskapet dessutom kostnadsfritt. Totalt har Sjöbefälsföreningen över 6000 medlemmar runt om i landet.

Medlemsförmåner Sjöbefälsföreningen

Som medlem i Sjöbefälsföreningen får du en lång rad medlemsförmåner. En av de främsta förmånerna är den fackliga hjälp och rådgivning som förbundet erbjuder sina medlemmar. De ombudsmän som jobbar för Sjöbefälsföreningen är specialister inom sina områden, till exempel när det gäller arbetsmiljö, arbetsskador, pensioner, säkerhetsfrågor, försäkringar eller liknande. Har du några frågor eller om det har uppstått några problem gällande din anställning eller din arbetsplats så kan du kontakta förbundets ombudsmän för rådgivning. I din yrkesroll kan du också få hjälp från förbundet i kontakterna med exempelvis arbetsgivare, försäkringsbolag, Försäkringskassan och andra myndigheter. Som medlem i Sjöbefälsföreningen har du också större möjlighet till jobb. SBF har nämligen två olika bemanningsbolag som marknadsför och hyr ut svenska sjöbefäl till den internationella sjöfarten, nämligen SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB. Bland övriga medlemsförmåner för dig som medlem i Sjöbefälsföreningen märks exempelvis möjligheten att ansöka om förmånliga medlemslån, möjligheten att teckna prisvärda personförsäkringar, rabatterade priser på hotellrum, fritidshus i Spanien och i de svenska fjällen samt möjlighet att söka stipendier. Genom Sjöbefälsföreningen kan du också beställa Sjökaptensringen och Sjöingenjörsringen.