Sveriges Veterinärförbund är fackförbundet för veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet har gamla anor och ingår i SACO. Förutom att vara ett fackförbund så är Sveriges Veterinärförbund också en intresseförening för veterinärer.

Om Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund grundades så tidigt som 1860. Redan då hade man ett uttalat syfte att verka för medicinsk utveckling och att värna om medlemmarnas intressen. Samma principer håller man fast vid än idag. Idag är alltså Sveriges Veterinärförbund såväl ett fackförbund som ett intresseförbund. Dess syfte är att främja utvecklingen av veterinärkonsten och de veterinärmedicinska vetenskaperna, men också att ta tillvara på förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. De jobbar också för en ökad insikt hos politiker och allmänhet när det gäller betydelsen av veterinära insatser även för människans hälsa och välbefinnande. Vidare verkar de för en god djurhälsa, ett gott djurskydd inom all djurhållning samt en etisk godtagbar livsmedelsproduktion där man beaktar djurens naturliga behov. För att bli medlem i Sveriges Veterinärförbund ska man antingen vara veterinär (behörig och godkänd att verka som veterinär i Sverige) eller veterinärstuderande. Det spelar ingen roll om man är anställd veterinär eller om man är egenföretagare, man är lika välkommen till förbundet oavsett. I Sveriges Veterinärförbund ingår Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, som genomför fort- och vidareutbildning av veterinärer, driver medicinska frågor, etik- och policyfrågor samt anordnar utbildningar och seminarier kring veterinärmedicin.

Medlemsförmåner Sveriges Veterinärförbund

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund har du ett tryggt stöd att luta dig emot om du skulle hamna i tvister eller förhandlingar. Men du kan också vända dig till förbundet för att ställa frågor kring allt som rör din anställning, dina arbetsuppgifter, din lön eller dina arbetsvillkor. Rådgivning är en stor del av förbundets verksamhet och även en av dina största medlemsförmåner. Många veterinärer är egenföretagare eller funderar på att starta eget. Därför erbjuder Sveriges Veterinärförbund ett starta eget-paket för dig som är veterinär och som gärna vill starta en egen verksamhet. Som medlem kan du också få medlemstidningen Svensk Veterinärtidning, SVT, 15 gånger om året direkt hem i brevlådan för en mindre avgift. Tidningen ger en fördjupad inblick i aktuella frågor som handlar om djurhälso- och djursjukvård, miljövård och livsmedelshygien. Sveriges Veterinärförbund samarbetar med ett stort antal företag och kan därigenom erbjuda rabatter, förmåner och erbjudanden på en rad olika produkter och tjänster, som är skräddarsydda för att passa just veterinärer. Du kan till exempel få rabatt på arbetskläder, arbetsskor, djurförsäkringar och bensin. Eftersom Sveriges Veterinärförbund ingår i SACO kan du också ta del av deras förmåner. Exempelvis kan du genom deras samarbetsprojekt Akademikerkompetens få möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och seminarier som anordnas över hela landet. Dessutom kan du teckna billiga försäkringar, förmånliga bolån och medlemslån samt rabatterad el.