Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän inom en rad olika branscher. Förbundet ingår i TCO, där det också är det största förbundet med sina omkring 700 000 medlemmar. Unionen är också det snabbast växande fackförbundet i Sverige idag.

Om Unionen

Unionen är ett ungt fackförbund. Det grundades så sent som 1 januari 2008. Samtidigt har förbundet egentligen gamla anor, eftersom Unionen är bildat genom en sammanslagning av de båda fackförbunden Svenska Industritjänstemannaförbundet (för tjänstemän och tekniker inom det privata näringslivet) och Tjänstemannaförbundet HTF (för tjänstemän inom handel, transport och service).

Anledningen till varför man valde att slå ihop förbunden var för att det inte längre ansågs finnas någon tydlig gräns mellan de yrkesgrupper och branscher som de båda förbunden är verksamma inom, utan att det tvärtom framstår som naturligt med ett förbund som organiserar tjänstemän från båda områdena. I början av 2014 slogs också Farmaciförbundet ihop med Unionen. Fackförbundet Unionen organiserar alla som räknas som tjänstemän i den privata sektor, oavsett befattning, utbildning och lön. Det är dock en stor andel av medlemmarna som har högskole- eller universitetsutbildning. Unionen finns representerade i allt från små familjeföretag och ideella föreningar till stora internationella koncerner. Några exempel på företag som har Unionen-anslutna medlemmar är Ikea, Ica, SSAB, ABB, Volvo, Röda Korset och många IT-företag.

Unionen har också många egenföretagare och studerande som medlemmar. Unionen är uppbyggd av 19 regioner, från Unionen Norrbotten till Unionen Sydväst och i var och en av dessa regioner finns ett eller flera kontor. Unionen har som huvudfråga hur man kan skapa fler jobb med bättre villkor och högre löner. En annan viktig fråga för förbundet är hur medlemmarna ska få möjlighet att balansera fritid och arbete på ett bra sätt. Ytterligare en viktig fråga som Unionen arbetar för är ständig kompetensutveckling i arbetslivet. Unionen har också jobbat mycket för att ta fram kollektivavtal med ett antal branschorganisationer i Sverige.

Medlemsförmåner Unionen

En av de främsta medlemsförmånerna som man får genom att gå med i ett fackförbund är förstås att man därigenom får ta del av facklig hjälp och rådgivning. Som ett av Sveriges största fackförbund så har Unionen en enorm styrka att kunna hjälpa dig om du skulle ha frågor kring din anställning eller stöta på problem av något slag när det gäller ditt arbete eller din arbetsplats.

Unionen är idag inte bara ett av de absolut största fackförbunden i Sverige utan också det snabbast växande fackförbundet i landet. En anledning till varför Unionen så snabbt har blivit populära bland arbetstagarna är de förmånliga avtalen när det gäller a-kassa och inkomstförsäkring. Unionen har både egen a-kassa och inkomstförsäkring dit du kan ansluta dig. Som medlem i Unionen får du medlemstidningen Kollega som delas ut till alla medlemmar. Är du chefsmedlem i Unionen får du också tidningen Chef & Karriär.

Som medlem i förbundet får du också ta del av en lång rad andra förmåner, så som förmånliga försäkringar, billiga medlemslån och massor av erbjudanden och rabatter hos en mängd olika företag inom olika branscher. Du får också tillgång till flertalet karriärcoachningstjänster tack vare ditt medlemskap i Unionen. Som egenföretagare, chef eller student och medlem i Unionen får du ytterligare användbara skräddarsydda medlemsförmåner som passar just dig.

Rådgivning och juridiskt stöd

Som medlem i Unionen kan du ställa frågor om din anställning och få juridisk hjälp vid behov. Oavsett om du redan har ett jobb, söker ett nytt jobb, är på gång att starta eget, redan driver ditt eget företag eller studerar så har du styrkan av ett 700 000 medlemmar stort fackförbund med gedigen kompetens och erfarenhet inom de yrken och branscher som organiseras i förbundet. På hemsidan finns en innehållsrik sektion som kallas för Råd och Stöd.

Där kan du själv söka information kring exempelvis lön, semester, arbetsvillkor, arbetsmiljö, uppsägning och mycket annat. Där finns också filmer med svar på många av de vanligaste frågorna. Har du mer specifika frågor så kan du ringa till Unionens rådgivare som har öppet alla vardagar. Du kan också mejla dem dina frågor om du föredrar det. Har Unionen en klubb på just din arbetsplats kan du förstås också ta kontakt med dem för personlig rådgivning. Skulle du råka ut för något problem på din arbetsplats eller hamna i en konflikt med din arbetsgivare så kan Unionen hjälpa till med juridiskt stöd, förhandlingshjälp och rättshjälp.

Råkar du ut för en arbetsskada som du inte lyckas få godkänd av Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag kan Unionen hjälp dig även med detta. Som medlem i Unionen får du också hjälp när det gäller din karriär, till exempel genom olika karriärtjänster, CV-granskning samt råd och stöd om vilken lön du ska begära inför löneförhandlingen.

Unionen för chefer

Unionen är Sveriges största fackförbund för chefer. Därför har förbundet också utvecklat extra förmånliga tjänster och verktyg för dig som chefsmedlem i Unionen. Har du personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du uppgradera ditt medlemskap i Unionen och därmed bli en del av Unionen Chef.

Det kostar inget extra, men ger dig som chef i Unionen många värdefulla verktyg. Det finns också gott om utbildningar, kurser och aktiviteter som du kan delta i för fortlöpande utbildning och kompetensutveckling.

Som chef får du också tillgång till Unionens Chefslinje dit du kan ringa såväl för arbetsrättsliga frågor som för frågor som rör ledarskap. Där kan du också få hjälp med granskning av anställningsavtal och förhandlingshjälp. På hemsidan finns gott om intressant och användbar information för dig i din chefsroll, allt ifrån lagar och kollektivavtal kan du hitta där, liksom tips inför utvecklingssamtal och lönesamtal.

Unionen har ett webbaserat karriärcoachningsverktyg, men också något som kallas för personlig karriärcoachning där du kan få personlig karriärcoachning. Regelbundet arrangerar Unionen seminarier och nätverksträffar för dig som chef. Dessutom får du medlemstidningen Chef & Karriär rakt hem i din brevlåda fyra gånger om året.

Unionen för studenter

Unionen Student är medlemskapet för dig som studerar på högskola eller universitet. Det är ett prisvärt medlemskap, du betalar endast 100 kronor för hela studietiden. Som studerandemedlem har du möjlighet att få hjälp kring fackliga frågor på ditt extrajobb eller sommarjobb.

Du får också massor av rabatter som hjälper dig spara pengar under din studietid, till exempel rabatt på böcker och tidningar, men också på resor och mycket annat. Som studerandemedlem får du också ett extra förmånligt studentpris på hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Du blir även inbjuden till Unionens medlemsföreläsningar och seminarier.

När det börjar bli dags att söka jobb efter studierna kan du ta del av Unionens karriärverktyg, där du exempelvis kan få CV-granskning och lära dig förbättra din intervjuteknik.

När du sedan uppgraderar ditt medlemskap från studerande till yrkesverksam medlem får du en lägre medlemsavgift hela första året efter examen.

Skulle du redan vara yrkesverksam medlem i Unionen, men börjar studera på mer än 50 procent kan du uppgradera ditt medlemskap till studerandemedlemskap. Du behåller då alla dina medlemsförmåner, men betalar en lägre avgift.

Unionen för egenföretagare

Unionen Egenföretagare är ett skräddarsytt medlemskap för dig som driver eget företag och som är medlem i Unionen. Där får du möjlighet att teckna förmånlig företagsförsäkring, personförsäkring och sjukvårdsförsäkring, liksom möjlighet att teckna pensionssparande till en väsentligt rabatterad avgift. Vidare får du tillgång till 10 timmars gratis affärsjuridisk rådgivning per år och 10 timmarsgratis affärscoachning per år. Du som egenföretagare kan också ansöka om Unionens studiestöd som ett bidrag till kompetensutveckling.

Bland andra medlemsförmåner hittar du exempelvis företagsupplysning, företagsguide, en gratis prenumeration på tidningen Driva Eget och flertalet användbara webbverktyg för egenföretagare. Dessutom får du rabatter och förmåner hos flertalet företag runt om i landet, möjlighet att delta i kurser och aktiviteter som arrangeras i din region och möjlighet att ställa frågor kring ditt företagande till Unionens Företagslinje.

A-kassa

Unionen har sin egen a-kassa, nämligen Unionens Arbetslöshetskassa, som har närmare 520 000 medlemmar. Skulle du bli arbetslös har du möjlighet att få ersättning från a-kassan om du är medlem i denna. Det räcker dock inte att du är medlem i Unionens fackförbund, utan du måste också vara medlem i a-kassan för att få möjlighet till arbetslöshetsersättningen.

Du måste också ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning därifrån. Unionens arbetslöshetskassa bildades den 1 januari 2008 genom en sammanslagning av fackförbundet Sif:s och HTF:s arbetslöshetskassor. För att kunna bli medlem i Unionens a-kassa ska du tillhöra det verksamhetsområde som Unionen organiserar. Även företagare som arbetar inom verksamhetsområdet kan bli medlemmar.

Inkomstförsäkring

Som medlem i a-kassan kan du få ersättning vid arbetslöshet. Men den ersättning du kan få från a-kassan är begränsad till 80 procent av din lön upp till ungefär 25 000 kronor.

Har du tjänat mer än så, så får du ändå inte högre ersättning än a-kassans maxtak. Men som medlem i fackförbundet Unionen så får du en inkomstförsäkring som en medlemsförmån. Inkomstförsäkringen innebär att du som medlem kan få ersättning upp till 80 procent av din lön upp till 60 000 kronor istället.

Detta gäller i 150 dagar. Men det finns också möjlighet att mot en avgift teckna en tilläggsförsäkring för högre inkomst eller fler ersättningsdagar. Inkomstförsäkringen kompletterar därmed den ersättning du får från a-kassan om du har en högre lön än a-kassans maxtak.

För att kunna få ersättning ska du ha varit medlem i både fackförbundet Unionen och en a-kassa i minst 12 månader. Inkomstförsäkringen gäller även om du är egenföretagare.