Industrifacket Metall är med sina omkring 320 000 medlemmar det största fackförbundet inom industritillverkning i Sverige. Nästan en fjärdedel av medlemmarna utgörs av kvinnor och detta göra att IF Metall är det tredje största kvinnoförbundet i LO. Det finns ett stort antal klubbar och avdelningar på arbetsplatserna runt om i landet som tillsammans utgör IF Metall.

Om IF Metall

Fackförbundet IF Metall grundades så sent som 2006 genom en sammanslagning av Industrifacket och Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Båda dessa förbund är i sin tur en produkt av flera tidigare sammanslagningar av olika fackförbund inom industribranschen. Med Industrifacket Metall har alltså alla de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman och gemensamt sträcker sig förbundens historia över hundra år bakåt i tiden. Majoriteten av Metalls medlemmar arbetar inom verkstadsindustrin, läkemedelsindustrin, stålindustrin, kemiindustrin och plastindustrin. Sverige har en lång tradition när det gäller tillverkningsindustri och det finns många stora industriföretag i landet. DE senaste åren har dock medlemsantalet i Metall minskat i storlek, vilket beror på att flera av de företagen som ingår i branschen har haft svårt att uppvisa lönsamhet. Bland de tongivande företagen som har ett högt medlemsantal i Industrifacket Metall hittar vi exempelvis ABB, Eriksson och Volvo. Men det finns också många mindre företag inom tillverkningsindustrin som är representerade i IF Metall, liksom exempelvis glasbruk, gruvor och bilverkstäder.

Det som är Industrifacket Metalls huvudfrågor är schyssta och rättvisa villkor på arbetsmarknaden när det gäller deras medlemmar. Utarbetandet av hållbara kollektivavtal är ett ständigt pågående arbete, liksom att vara en stark politisk aktör inom de frågor som är viktiga för medlemmarna. Förbundet vill att rättigheter vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom ska gälla för alla och att alla ska ha rätt till ett bra och tryggt arbete. Som medlem måste du dock inte vara anställd på en arbetsplats, utan du kan också vara anställd på ett bemanningsföretag som verkar inom industribranschen, student med inriktning mot ett jobb inom industrin eller pensionär.

Medlemsförmåner IF Metall

Om du blir medlem i Industrifacket Metall får du möjlighet till råd, stöd och rättshjälp om du exempelvis hamnar i tvist med din arbetsgivare eller Försäkringskassan, eller om du bara vill ställa några frågor om din anställning, dina arbetsuppgifter eller din arbetsmiljö. Det finns en stor styrka i att ha en organisation i ryggen som har full koll på den bransch där du verkar, och som finns på din och dina kollegors sida. Förutom denna möjlighet till rådgivning och stöd så får du även många andra förmåner. Du har möjlighet att vara medlem i Metalls arbetslöshetskassa. Du får flertalet gratis försäkringar, bland annat barnförsäkring, livförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring. Dessutom får du möjlighet att teckna ytterligare försäkringar till förmånliga priser. Du får ekonomisk ersättning vid händelse av exempelvis strejk eller lockout. Du har möjlighet att teckna förmånliga medlemslån, boka semesterboende till rabatterat pris samt gratis försäkringsrådgivning. Du får medlemstidningen Dagens Arbete direkt hem till din brevlåda tio gånger om året. Sist, men absolut inte minst, så får du IF Metallkortet – ett medlemskort fullmatat med rabatter och erbjudanden från olika företag!