Civilekonomerna är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Totalt har förbundet ungefär 40 000 medlemmar, varav närmare 12 000 av medlemmarna är studerandemedlemmar. Civilekonomerna tillhör SACO och är också ett av deras största förbund.

Civilekonomerna har en lång historia, vars grundande egentligen kan härröra ända till år 1937 då Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer grundades. Föreningen gick med i SACO 1948 och hade då 80 taxeringsrevisorer som medlemmar. Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer gick därefter år 1954 in som en sektion under föreningen Civilekonomer i Allmän Tjänst, vilka ombildades till Civilekonomernas Riksförbund 1968. Det var slutligen år 1991 som förbundet övergick till att endast använda sig av namnet Civilekonomerna.

Om Civilekonomerna

Civilekonomerna jobbar med frågor som rör medlemmarnas anställningsvillkor samt med utbildnings- och yrkesfrågor. Civilekonomerna är också opinionsbildande i sådana frågor som är betydelsefulla för medlemmarna. Under de senaste åren har också karriärsutveckling och personlig utveckling blivit viktiga områden. Löneutveckling och lönenivåer är andra viktiga frågor, liksom att de jobbar för att det obetalda övertidsarbetet ska minskas. Fackförbundet har särskild verksamhet för egna företagare och till de av medlemmarna som är chefer. Omkring var tredje medlem i Civilekonomerna är chef och många av medlemmarna har egna företag. Även som studerande kan du vara medlem i Civilekonomerna.

Civilekonomerna är ett fackförbund för akademiskt utbildade ekonomer. Du måste som lägst ha en kandidatexamen om 180 poäng med antingen företagsekonomisk eller nationalekonomisk profil. För studenter krävs det att du studerar med avsikt att bli Civilekonom. Studerandemedlemskap är kostnadsfritt under utbildningen, men som längst under sex år.

Medlemsförmåner Civilekonomerna

Som medlem i fackförbundet Civilekonomerna får du hjälp, stöd och råd när det gäller sådana frågor som handlar om din arbetssituation eller utbildningssituation. Den stora medlemsförmånen är kanske också just detta – att ingen kan Civilekonomernas utbildning, arbetsmarknad, lön och karriär så som Civilekonomerna. Det finns en medlemsjour där du kan få personlig rådgivning när det gäller exempelvis frågor om anställningsavtal, lön eller uppsägning. Du har också möjlighet att bli företrädd av Civilekonomerna ifall konflikter eller problem skulle uppstå gällande din försäkring. En av Civilekonomernas mest efterfrågade tjänster är deras lönestatistik för ekonomer.

I medlemskapet ingår också en gratis inkomstförsäkring, men det krävs att du har varit medlem i minst 12 månader för att du ska kunna få tillgång till denna. Inkomstförsäkringen täcker upp den ersättning du får från A-kassan med 80 procent ända upp till 80 000 kronor i månaden. Civilekonomerna har samarbeten med flera banker där du bland annat kan få egen personlig rådgivare och extra förmånliga bolån och medlemslån. Som medlem får du 10 gånger om året medlemstidningen Civilekonomen – ett karriärsmagasin som tar upp ämnen som är relevanta för just civilekonomer. Fackförbundet arrangerar också kurser, seminarier, föreläsningar samt erbjuder CV-granskning, intervjuträning och karriärcoachning. Det finns ett mentorprogram och förbundet har även nätverk över hela landet. Som medlem i Civilekonomerna har du dessutom möjlighet att teckna grupp- och sakförsäkringar till förmånliga priser. Sist, men absolut inte minst, som färdig civilekonom kan du beställa Civilekonomring och Civilekonomdiplom från förbundet.