Fastighetsanställdas förbund, eller Fastighets, som det ofta kallas är ett fackförbund som ingår i LO och som har medlemmar som jobbar inom fastighetsbranschen, till exempel som fastighetsskötare, kvartersvärd, städare, elektriker, sanerare eller VVS-arbetare.

Om Fastighetsanställdas förbund

Fackförbundet organiserar anställda som jobbar inom fastighetsbranschen, men också på fönsterputsningsfirmor, städfirmor, idrottsplatser och entreprenörsbolag. De anställda återfinns i såväl privata som allmännyttiga och kooperativa företag, men också i entreprenadföretag och som egna företagare. Förbundet har en lång historia som går tillbaka till början av 1900-talet. Rötterna finns i Statens Vaktmästares förening och flera lokala mindre fackföreningar, exempelvis Malmö Värmeskötare- och Gårdskarlsförening. Så småningom bildades Svenska Fastighetsarbetareförbundet, som 1966 bytte namn till Fastighetsanställdas förbund. Förbundet har 121 avdelningar och fem regionkontor. Totalt finns omkring 30 000 medlemmar i Fastighetsanställdas förbund.

Medlemsförmåner Fastighetsanställdas förbund

Som medlem får du ta del av råd och stöd i din yrkesroll. Du kanske behöver rådgivning inför en löneförhandling eller vid en uppsägning, eller så vill du veta vilka rättigheter du har när det gäller semester, lön och föräldraledighet. Fastighetsanställdas förbund är experter på just den bransch du jobbar inom och därmed kan du räkna med råd och stöd från någon som är väl insatt i just de frågor som är aktuella på din arbetsplats. Som medlem i Fastighets får du också ta del av deras kollektivavtal som reglerar bland annat löner, arbetstider, semester, försäkringar, övertidsersättning och Ob-ersättning. Via Fastighets får du också flera försäkringar hos Folksam som du kan ha stor nytta av. Dit hör hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, kompletterings-TGL och barngrupplivsförsäkring. Alla dessa försäkringar ingår helt kostnadsfritt i ditt medlemskap. Det finns även andra försäkringar du kan köpa till om du vill, exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig och din partner, barnförsäkring och olika seniorförsäkringar. Skulle du råka ut för en arbetsrelaterad skada eller sjukdom kan du få hjälp av Fastighets med att anmäla skadan och med att ansöka om ersättning. Du har också möjlighet att delta i kostnadsfria kurser och fackliga studier. Som medlem i Fastighetsanställdas förbund får du också möjlighet till medlemslån via banken. Dessutom får du hem medlemstidningen Fastighetsfolket.