DIK är facket för dig som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. Det är inte för inte som DIK kallas för det kreativa facket. Medlemmarna arbetar bland annat på bibliotek, arkiv och museer, på kommunikationsbyråer, inom kulturadministration eller turism, med språk eller som tolkar eller logopeder.

Om DIK

DIK grundades 1972 och organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen. Förkortningen DIK stod ursprungligen för Dokument, Information och Kultur. Facket jobbar för att deras medlemmar inom kultur och kommunikation ska få en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor. Kollektivavtal är en av fackets viktigaste frågor. Totalt är det omkring 20 000 medlemmar i DIK. Fackförbundet är partipolitiskt obundet och ingår i SACO. På DIK:s kansli jobbar drygt 30 anställda och DIK har även omkring 1200 lokala fackliga företrädare. Hos DIK finns en särskild avdelning för dig som är chef, där du kan få råd och stöd vid behov. Medlem i DIK kan du bli om du arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. Du ska ha eller vara på väg att ta en akademisk utbildning om minst tre år. Som yrkesverksam kan du antingen vara anställd, chef, egenföretagare eller arbetssökande. Medlemsavgiften varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Tvärtemot vad som gäller hos många andra fackförbund så har DIK ingen karenstid – du blir fullvärdig medlem i DIK direkt då din medlemsansökan har gått igenom. Likaså får du som studentmedlem samma möjlighet att påverka och får samma service, som studentmedlem räknas du nämligen som fullvärdig medlem, precis som den som är anställd.

Medlemsförmåner DIK

Hos DIK kan du få facklig rådgivning och stöd anpassat efter dina behov, liksom någon som förhandlar åt dig såväl på central nivå som på lokal nivå. DIK är ett relativt nischat fackförbund och har god erfarenhet av kultur- och kommunikationsbranschen, vilket förstås är en stor fördel för att du ska få rätt hjälp. Om du är medlem i DIK kan du vara med i Akademikernas A-kassa och du får även ta del av en inkomstförsäkring. Men det finns också många andra medlemsförmåner du får genom DIK. Exempelvis får du hem medlemstidningen som heter Magasinet Ping åtta gånger om året. Du kan få hjälp via karriärservice och CV-granskning om du känner att du vill utvecklas i ditt arbetsliv eller om det är dags att söka ett nytt jobb. DIK erbjuder också yrkesutvecklande aktiviteter, som seminarier, föreläsningar och mentorsprogram. Som medlem hos DIK får du också prisvärda försäkringar och möjlighet till förmånliga medlemslån och bolån. Sist men inte minst så samarbetar DIK med en mängd olika föreningar och organisationer för att skapa mervärde för dig som medlem. Exempelvis kan du få rabatter på el och böcker. Många erbjudanden är tidsbegränsade, så håll gärna koll på DIK:s hemsida. På köpet får du ta del av de senaste nyheterna gällande din bransch.