Teaterförbundet är både en fack- och en yrkesorganisation för professionella skådespelare, upphovsmän, artister, tekniker, dansare, sångare, administratörer, regissörer, scenografer och studenter inom teater-, scen- och filmbranschen.

Om Teaterförbundet

Teaterförbundet är ett gammalt fackförbund. De grundades redan 1894, då under namnet Svenska Teaterförbundet, men idag heter de bara Teaterförbundet. Det finns omkring 8000 medlemmar i förbundet och det är anslutet till TCO. För att bli medlem i förbundet ska du kunna visa att du har gått igenom en medlemsgrundande utbildning och att du har försörjt dig inom området i minst 12 månader, alternativt att du har försörjt dig i 6 månader inom området och att du har en anställning också under de nästkommande 6 månaderna. Du kan också vara student inom området. Då krävs det att du studerar på någon av följande utbildningar: Operahögskolan, Filmhögskolan, Stockholms Dramatiska Högskola, Cirkus- och Danshögskolan, Tillskärarakademin i Göteborg eller Konst, kultur och ekonomiprogrammet vid Södertörns Högskola. Som teknisk eller administrativ personal krävs en medlemsgrundande utbildning samt att du har en avtalsenlig anställning inom området. Du får bli medlem i Teaterförbundet även som egenföretagare och som egenföretagare kan du också bli medlem i Teaterförbundets Servicebolag. Som medlem i Teaterförbundet finns det möjlighet till dubbelanslutning, eftersom Teaterförbundet har tecknat avtal med Lärarförbundet, Journalistförbundet, Unionen och Fackförbundet Vision. Dessa avtal innebär att du blir fullvärdig medlem i båda förbunden, men för att du ska kunna bli medlem i båda förbunden så krävs det att du uppfyller kraven för medlemskap i båda förbunden, till exempel att du är dansare som också arbetar som lärare, eller att du växlar mellan att vara sångare och journalist. Som medlem i Teaterförbundet ingår du i någon av deras 15 yrkesavdelningar, till exempel som artist, skådespelare eller dansare. Yrkesföreningarna arbetar med yrkesspecifika frågor och kan just ditt yrkesområde utan och innan. Det finns också ett trettiotal lokalavdelningar och som medlem i Teaterförbundet ingår du också i någon av dessa lokalföreningar. Två av hjärtefrågorna för förbundet är kollektivavtal och upphovsrätt.

Medlemsförmåner Teaterförbundet

Som medlem i Teaterförbundet har du möjlighet att få råd, hjälp och stöd kring arbetsrelaterade frågor. Du har tillgång till jourhavande ombudsman som svarar på frågor om allt som rör ditt arbetsliv. Du har tillgång till avtalsgranskning och juridisk hjälp vid behov. Men du får också en rad andra medlemsförmåner. Du får exempelvis förmånliga medlemsförsäkringar, så som hemförsäkring, liv- och olycksfallsförsäkring. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar så som företagsförsäkring och barnförsäkring. Du får också möjlighet att teckna förmånliga medlemslån, vilket gör att du kan låna pengar till lägre ränta och med bättre villkor än vanliga lån. Som medlem i Teaterförbundet får du tillgång till Teaterförbundets rättighetsbolag som arbetar med och bevakar royalties och upphovsrätt. Som egenföretagare och medlem i Teaterförbundet får du också extra stöd och hjälp kring ditt företagande. Vidare får du tillgång till en artistdatabas om du är medlem i Teaterförbundet och du får också möjlighet att delta i fackliga kurser och till kompetensutveckling. Sist, men absolut inte minst så får du som medlem också hem tidningen Scen och Film.