Polisförbundet är det fackförbund som organiserar de flesta av de yrkesverksamma poliserna i Sverige. Totalt har förbundet omkring 20 500 medlemmar, men detta omfattar även studerande vid polisutbildningarna. Polisförbundet organiserar omkring 95 procent av alla yrkesverksamma poliser och förbundet ingår i TCO.

Om Polisförbundet

Polisförbundet är alltså den svenska polisens eget fackförbund. De grundades redan 1903, så de har gamla anor. I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka för en konstapel hela 80 arbetstimmar. De som försökte organisera poliserna som yrkesgrupp blev omedelbart avskedade. I början av 1900-talet var det dock några lokala polisföreningar som bildades i exempelvis Stockholm, Göteborg och Landskrona. År 1902 bildades den första riksorganisationen för polismän, nämligen Sveriges Polismannaförbund. De begränsade dock sin verksamhet till att endast omfatta landsbygden och mindre städer. År 1903 grundades så Svenska Polisförbundet och det dröjde bara tre år tills medlemmarna från Sveriges Polismannaförbund gick över till Svenska Polisförbundet. Snabbt växte både antalet anslutna medlemmar och lokalföreningar i Polisförbundet. Frågor som var centrala för förbundet var bland annat arbetstid, pensionsförsäkringar och krav på en gemensam statlig utbildning. Detta krav infriades 1925 då en gemensam statlig grundutbildning startade upp. Idag arbetar förbundet med att skapa goda arbetsvillkor för sina medlemmar genom bland annat medlemsservice, förhandlingar, administration, information, förvaltning, opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Polisförbundet förhandlar om löner och anställningsvillkor, driver arbetsmiljöfrågor, arbetar med utbildningsfrågor samt kompetensutveckling.

Medlemsförmåner Polisförbundet

Som medlem i Polisförbundet får du en rad olika medlemsförmåner. Självklart ingår det hjälp, råd och stöd inom fackliga kärnfrågor som anställningsvillkor, lön och arbetsmiljö. Skulle du bli skadad i tjänsten kan du få hjälp från förbundet att driva ditt arbetsskadeärende. Du kan också få hjälp med advokatkostnader om du skulle bli anmäld för ett brott i tjänsten. Likaså kan du få rättslig hjälp om du riskerar att bli uppsagd, omplacerad, få löneavdrag eller en varning. Som medlem i Polisförbundet blir du också automatiskt medlem i a-kassan. Du får som medlem också tillgång till förmånliga försäkringar, bland annat sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Andra medlemsförmåner är möjlighet att ansöka om stipendium, möjlighet att söka förmånliga bolån och medlemslån samt möjlighet att teckna ytterligare försäkringar till förmånliga priser. Åtta gånger om året får du också medlemstidningen Polistidningen direkt hem i brevlådan.