SACO- förbundet Trafik & Järnväg, eller TJ som de vanligen kallas till vardags, är ett fackförbund för dig som har administrativ, teknisk eller arbetsledande funktion vid företag som har sin verksamhet inom järnväg, buss- eller sjötrafik.

Om TJ

Redan för drygt hundra år sedan, när industrisverige växte fram och järnvägarna byggdes ut, bildades de fackföreningar som sedan på 1970-talet kom att fusioneras till Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbund, SJTF. Detta förbund organiserade chefer, specialister och kvalificerade medarbetare oavsett yrke, inom hela dåvarande SJ. Senare fick förbundet medlemmar inom alla möjliga branscher, som persontrafik, bussar, godstransporter, verkstäder, snabbtåg, lastbilar och järnvägsfärjor. År 2001 bytte förbundet namn till SACO-förbundet Trafik och Järnväg och strax därefter började förbundet organiseras i föreningar och enheter som främst är anpassade till de olika bolag där medlemmarna finns. SACO-förbundet Trafik & Järnväg är ett litet fackförbund. Totalt har de ungefär 4000 medlemmar. Många av medlemmarna jobbar på Trafikverket, SJ, Infranord, Green Cargo, Nobina, Arriva och andra liknande företag. Förbundet vänder sig till den som har gymnasieutbildning eller högskoleutbildning och som har arbetsuppgifter av administrativ eller teknisk art vid myndighet eller företag inom transportområdet. Några av förbundets hjärtefrågor är jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde. Förbundet jobbar bland annat för ökat inflytande och delaktighet på arbetsplatsen eftersom detta är grundläggande för en god arbetsmiljö. De jobbar också för att lönesamtal ska ske regelbundet och att lönen ska vara individuell och sättas nära medlemmen och verksamheten – det ska löna sig att göra ett bra jobb, att utveckla sig och ta ansvar. Vidare jobbar förbundet för att infrastruktur ska byggas och underhållas så att både persontrafik och godstransporter ska gynnas, att kollektivtrafikens andel av det totala trafikarbetet ska öka samt att tunga, långväga och frekventa godstransporter företrädesvis ska ske på järnväg.

Medlemsförmåner TJ

TJ är som tidigare nämnts ett litet fackförbund. Men det är också det som är deras stora styrka. Förbundet har ett väldigt nära medlemsarbete och det är få fackförbund som har samma närhet mellan medlemmar, fackligt förtroendevalda och det centrala kansliet. Runt om i landet finns omkring 200 fackligt förtroendevalda som kan ge dig personlig kontakt och personlig service. Eftersom fackförbundet är så specialiserat så har de också en bred och djup kompetens när det gäller transportsektorn och detta gör att du snabbt och enkelt kan få svar på alla dina frågor kring exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö eller lön. En annan medlemsförmån som kan vara guld värd är förbundets inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Skulle du bli arbetslös så garanterar inkomstförsäkringen 80 procent av din lön under de första 120 dagarna som arbetslös. På så sätt är det en komplettering till den ersättning som du får från a-kassan, som ju annars har ett maxtak när det gäller hur hög ersättning du kan få som arbetslös. TJ är knutet till Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa där du kan bli medlem. Bland andra medlemsförmåner du kan få som medlem i TJ hör förmånliga försäkringar, billiga medlemslån och bolån, samtalsstöd samt rabatter, erbjudanden och förmåner från en rad olika företag runt om i landet.