Pappers, eller Svenska Pappersindustriarbetareförbundet som det egentligen heter, bildades 1920 och organiserar en mängd olika yrkesgrupper. Det som alla medlemmar har som gemensam nämnare är att de allihopa är verksamma inom pappersindustrin.

Om Pappers

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet bildades alltså 1920 av en grupp svenska arbetare som var verksamma inom pappers- och pappersmasseindustrin. Förbundet har idag drygt 16 000 medlemmar inom många olika grupper. De kan exempelvis vara målare, snickare, elektriker, verkstadsarbetare, processoperatörer eller lokalvårdare, men gemensamt för alla medlemmar är som tidigare sagts att de har en anställning inom pappersindustrin. Förbundet är organiserat i 58 lokala avdelningar och huvudkontoret finns i Stockholm. Pappersindustrin är en lite speciell bransch. Sverige är världens fjärde största exportör av papper och pappersmassa, men trots detta så är endast ett av de riktigt stora företagen svenskt, nämligen SCA. Stora Enso är den största arbetsgivaren i Sverige, men trots att de förvisso har stora svenska intressen så är det till största delen ett finskt bolag. Idag är ungefär 50 procent av medlemmarna därför anställda i utländska bolag, jämfört med bara 5 procent år 1990. Därför jobbar Pappers aktivt med att de ska ske investeringar i branschen för att säkerställa en långsiktig överlevnad. Pappers arbetar både på en nationell nivå och på EU-nivå, eftersom det är många beslut som fattas i EU som påverkar villkoren även här i Sverige. Pappers- och pappersmasseindustrin påverkas också av beslut inom en mängd andra områden, så som råvaruförsörjning, transporter, energi- och miljöpolitik och forsning. Även där finns därför Pappers med i debatten. Pappers verkar för rättvisa arbetsförhållanden och rättvisa arbetsvillkor för alla medlemmar.

Medlemsförmåner Pappers

Pappers vänder sig till en avgränsad grupp i en speciell bransch och de har god kunskap och erfarenhet av denna bransch. Därför finns det också mycket goda förutsättningar för att förbundet ska kunna stå upp för medlemmarnas behov. Som medlem i Pappers kan du därför få hjälp, råd och stöd om det uppstår några frågor eller problem kring din anställning. Även rättskydd finns att tillgå om det skulle bli en tvist mellan dig och din arbetsgivare. Organisationen har också sin egen a-kassa där alla medlemmar som är eller har varit anställda inom pappersindustrin får gå med i. Det finns också en trygghetsfond där du som medlem kan då en personlig coach med ett individuellt omställningsprogram ifall du skulle bli uppsagd. Som medlem i Pappers omfattas du också av en rad olika försäkringar. Dessutom har du möjlighet att teckna förmånliga medlemslån. Varje månad får du hem Dagens Arbete, tidningen som Pappers delar med fackförbunden IF Metall och GS. Som medlem får du också Papperskortet som är laddat med massor av förmåner, erbjudanden och rabatter hos en mängd olika företag. Sist men inte minst kan du som medlem i Pappers snabbt och enkelt beställa varor i Pappers webbshop, där det finns profil- och reklamprodukter med tryck.