Kommunal är det största fackförbundet i Sverige med sina närmare en halv miljon medlemmar. Kommunal, eller Svenska Kommunarbetareförbundet, är en del av LO. Den största majoriteten av medlemmarna i Kommunal är anställda av någon av Sveriges kommuner eller landsting, men det finns även ett stort antal medlemmar som är anställda inom privata företag, församlingar, i lantbrukssektorn eller i kooperativa organisationer. Kommunals medlemmar representerar en stor mängd olika yrkeskategorier – faktum är att så många som över 230 yrkeskategorier faktiskt finns representerade i Kommunal. En klar majoritet av Kommunals medlemmar återfinns dock inom vårdsektorn. Skola, förskola, kök och städ är också stora branscher inom Kommunal. Kommunal är ett kvinnodominerat fackförbund med 80 procent kvinnor bland medlemmarna, vilket förstås beror på den starka numerära kvinnodominansen när det gäller anställda inom offentlig sektor.

Om Kommunal

Kommunal strävar efter att medlemmarna ska ha rätt till trygga anställningar, goda arbetsvillkor samt livsvillkor. Rättvisa är en viktig hjärtefråga hos Kommunal. Därför jobbar också Kommunal mycket med att försöka främja en jämställd arbetsmarknad, där alla jobbar på samma villkor, oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning. Kommunal grundades 1910, men har äldre anor än så. Redan 1884 grundades nämligen den första fackföreningen för kommunalanställda, Hamn- och stadsarbetarefackföreningen i Malmö. Senare bildades flera fackföreningar inom kommunala yrkesgrupper, så som Svenska spårvägsförbundet och förbund för gasverksarbetare och vattenverksarbetare. I brist på ett eget förbund var det flera fackföreningar på det kommunala området som omkring år 1903 valde att ansluta sig till Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet. Där bildades också sedan en kommunal samorganisation i Stockholm. Redan 1905 utbröt den första stora strejken bland kommunalarbetare i Stockholm. Det var då 2650 anställda inom Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet som krävde kollektivavtal. År 1910 kallade den kommunala samorganisationen inom Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet till en kongress i Stockholm och där bildades slutligen Svenska kommunalarbetareförbundet.

Medlemsförmåner Kommunal

Som medlem i Kommunal får du en lång rad medlemsförmåner. Det viktigaste är dock kanske att du har möjlighet att få hjälp vid eventuella tvister och andra arbetsrelaterade problem. Du kan kontakta Kommunal om du har frågor kring din anställning, eller om du stöter på några problem gällande exempelvis anställningsavtal, lön, semester, föräldraledighet, sjukdom, schema, obekväm arbetstid och andra liknande frågor.

Som medlem i Kommunal får du också ett trygghetspaket som omfattar flera olika medlemsförsäkringar, däribland hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring. Du kan också teckna flera förmånliga tilläggsförsäkringar om du vill. Du har goda möjligheter till utbildning, exempelvis kan du delta i kurser i ABF:s regi och du kan också söka stipendium för studieresor utomlands. Du får också Kommunal-kortet som är laddat med massor av förmåner, erbjudanden och rabatter från en mängd olika företag. Du kan få rabatter och erbjudanden på allt från hemelektronik och frisörbesök till teater och resor. Du kan också uppgradera ditt Kommunalkort till ett MasterCard, vilket du får helt utan årsavgift. Då ingår många andra förmåner också, så som avbeställningsskydd när du resor om du har betalat resan med kortet, liksom allriskförsäkring på produkter som du har betalat med kortet. Som medlem hos Kommunal får du också medlemstidningen Kommunalarbetaren varannan vecka.