Sveriges Farmaceuter är det enda fackförbundet i Sverige som är exklusivt för just farmaceuter. Det är inte heller bara ett fackförbund, utan också ett professionsförbund. Förbundet har omkring 7500 medlemmar och de ingår i SACO.

Om Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter organiserar akademiker. Det innebär att de organiserar personer som är utbildade farmaceuter eller som studerar till farmaceut. Man måste dock inte ha en farmaceutexamen, utan det går även bra att bli antagen i förbundet ifall man har studerat till apotekare, receptarie, farmacie kandidat eller farmacie magister. Man kan också bli antagen ifall man har sitt arbetsområde inom den svenska läkemedelsbranschen även fast man inte har rätt utbildning, eller ifall man har studerat andra farmaceutiska karaktärsämnen utan att ha en hel utbildning. Sveriges Farmaceuter grundades 1903 och hette fram tills år 2012 Sveriges Farmaceutförbund. Förbundet har som uppgift att stötta sina medlemmar i fackliga frågor, men också att utveckla och marknadsföra farmaceuters, apotekares och receptariers kompetens samt att stärka farmaceuternas professionella villkor. Bland annat har de genom åren verkat för en avreglerad arbetsmarknad, både för att öka tillgängligheten för konsumenterna och för att skapa en friare arbetsmarknad för medlemmarna i förbundet. De jobbar också för att stärka förutsättningarna för den kliniska forskningen i Sverige, för att det ska finnas bättre tillgänglighet till farmaceutisk expertis och ökad närvaro av farmaceuter i kommunal vård och omsorg. Medlemmarna i förbundet jobbar främst inom apoteksbranschen, läkemedelsindustrin och den offentliga sektorn, exempelvis på myndigheter och på landsting. Förbundet Sveriges Farmaceuter är indelat i flertalet sektioner, där man som medlem tillhör den sektion som passar bäst beroende på vilken arbetsmarknadssektor som medlemmen tillhör. Sektorerna är: apotek, industri, offentlig och student. För att bli medlem i förbundet som student krävs det att man studerar på något av de apotekar- och receptarieprogram som finns på lärosätena: Uppsala universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Farmaceuter är samlingsnamnet för apotekare och receptarier.

Medlemsförmåner Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter finns med i alla steg av läkemedelsanvändning, allt ifrån idé och forskning kring läkemedel, via tillverkning och kontroll, till distribution av och information om läkemedlet. Fackförbundet Sveriges Farmaceuter finns också med i alla dessa steg, vilket har gjort att de har en unik, bred och djup kompetens av farmaceuternas yrkesområde och branscher. Som medlem kan du dra nytta av detta genom att vända dig till ditt fackförbund om du har några frågor eller stöter på några problem. Skulle du ha problem med din arbetsgivare, din anställning eller dina arbetsvillkor så kan du också vända dig till förbundet för råd, stöd och hjälp. Som medlem i Sveriges Farmaceuter får du också många andra medlemsförmåner, exempelvis får du tillgång till lönestatistik, vilket kan vara värdefullt inför löneförhandling eller anställningsintervju. Du får också en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan vid eventuell arbetslöshet. Förmånliga medlemslån, bolån och försäkringar är andra förmåner. Dessutom får du fortlöpande kompetensutveckling via Sveriges Farmaceuters FOKUS, som är ett system där man ges poäng för varje genomförd utbildningstimme per månad. Tidningen Svensk Farmaci skickas också ut till alla medlemmar.