Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, är ett fackförbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare.

Om Sveriges Yrkesmusikerförbund

Sveriges Yrkesmusikerförbund grundades 1984 och räknas därför som ett av Sveriges yngre fackförbund. Det ingår i TCO. Medlemmarna i SYMF arbetar huvudsakligen i symfoniorkestrar, på operahus, på länsteater- och länsmusikavdelningar samt på musikteatrar och privatteatrar. Något som gör att Sveriges Yrkesmusikerförbund sticker ut bland många andra fackförbund är att alla förtroendeposter inom förbundet innehas av professionella musiker och sångare. Det innebär att förbundets samlade branschkunskap är unik, men också djup och gedigen. Förbundet har omkring 2200 medlemmar, vilket också innebär att förbundet är bland de mindre fackförbunden i Sverige. Omkring en tredjedel av medlemmarna, 700 stycken, är frilansande musiker och sångare. För att få bli medlem i Sveriges Yrkesmusikerförbund krävs det att du har en högskoleutbildning inom musik, eller att du på något annat sätt kan visa att du har en likvärdig musikerfarenhet. Det krävs också att du är fast anställd eller frilansande som musiker eller sångare. Du kan också bli medlem i SYMF om du studerar inom musikområdet. Då får du ett begränsat medlemskap som inte innehåller riktigt alla de förmåner som yrkesverksamma medlemmar får, men å andra sidan är medlemsavgiften betydligt lägre för studerande. Sveriges Yrkesmusikerförbund arbetar för att stötta medlemmarna och värna om medlemmarnas rättigheter på sina arbetsplatser. Men de arbetar också för att förbättra medlemmarnas situation på arbetsmarknaden, både nu och i framtiden, och därmed jobbar de också bland annat med frågor kring upphovsrätten inom musikområdet. Arbetsmiljö, lönenivåer och arbetstider är viktiga hjärtefrågor för Sveriges Yrkesmusikerförbund. SYMF har arbetat fram ett kollektivavtal speciellt för yrkesmusiker och detta kollektivavtal är det enda som garanterar dig den unika rätten till betald övningstid, rätten till lönetillägg för ditt instrument samt rätten att delta i rekryteringen av nya musikerkollegor.

Medlemsförmåner Sveriges Yrkesmusikerförbund

En av de viktigaste medlemsförmånerna du får som medlem i SYMF är förstås det stöd, råd och hjälp du kan få från fackförbundet om du skulle ha behov av detta. Skulle du råka ut för något problem, hamna i en tvist eller i en förhandling med din arbetsgivare eller uppdragsgivare är det guld värt att kunna vända dig till ditt fackförbund som har lång erfarenhet kring arbetsrelaterade frågor för just yrkesverksamma musiker och sångare. Förbundet har också kontakter som gör att du kan få juridisk rådgivning vid behov, liksom förhandlingshjälp. SYMF har en frilansavdelning för de av deras medlemmar som är frilansande. Dit kan du vända dig med alla de frågor som rör frilansarnas unika och utsatta situation. Bland de andra medlemsförmånerna som du får som medlem i Sveriges Yrkesmusikerförbund märks framförallt de prisvärda och förmånliga försäkringarna som SYMF erbjuder till sina medlemmar. SYMF erbjuder också en billig instrumentförsäkring till sina medlemmar via Hiscox’ Musical Instruments. Sveriges Yrkesmusikerförbund har som de flesta andra fackförbund en egen medlemstidning. Den heter Symfoni och delas ut kostnadsfritt till alla medlemmar. Som medlem i SYMF kan du också ansluta dig till Unionens a-kassa.