Musikerförbundet är ett fackförbund inom LO. Det grundades 1907 och är det fackförbund som vänder sig till professionella musiker och artister.

Om Musikerförbundet

Musikerförbundet grundades 1907 och har sedan slutet av 1930-talet varit anslutet till LO. Den första fackföreningen för musiker grundades redan 1899 i Göteborg och fick snart efterföljare i Stockholm och Malmö, men det dröjde alltså inte många år innan det landsomfattande Svenska Musikerförbundet grundades. Förbundet ändrade 2006 namn till enbart Musikerförbundet. Förbundets största uppgift är att verka för att förbättra sina medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor. De försöker också bevaka och förbättra arbetsmiljön på landets spelställen så att inte musikerna behöver lida av dåliga arbetsmiljövillkor. De slår också vakt om gagenivåerna och jobbar för rättvisa ersättningar exempelvis genom tecknande av kollektivavtal, individuella avtalsförhandlingar och lobbying. Dessutom erbjuder de tjänster som underlättar musikernas yrkesliv, som till exempel skräddarsydda försäkringar och juridiskt stöd. Medlemskapet är också anpassat för branschens många egenföretagare och frilansare. Musikerförbundet har en speciell Företagsservice som rättar sig till de musiker och artister som driver sitt företag som enskild firma. Dessa får lite extra förmåner, så som företagssupport, avdragsgill serviceavgift, smarta försäkringar, rättsskyddsförsäkring och en rabatterad juridisk service. Som ungdom inom musikbranschen, som ännu inte är yrkesverksam kan du ta del av ett gratis introduktionsmedlemskap med begränsad medlemsservice till dess att du fyller 25 år. Till Musikerförbundet är du välkommen om du exempelvis är sångare, dansbandsmusiker, frilansmusiker, artist i coverband, kompositör, textförfattare, arrangör, studio- eller scentekniker, ljudtekniker, kapellmästare, dirigent, producent, discjockey, musiklärare eller musikstuderande. Det finns alltså en stor bredd när det gäller yrkeskategorier i Musikerförbundet. Totalt har förbundet omkring 2600 medlemmar.

Medlemsförmåner Musikerförbundet

Den stora fördelen med att vara med i Musikerförbundet om du jobbar som yrkesverksam musiker är att förbundet verkligen är insatt i och kan musikbranschen utan och innan. Stöter du på något problem eller har några frågor kan du vända dig till Musikerförbundet för att få kvalificerad hjälp. De har också en spetskompetens när det gäller upphovsrättsfrågor inom musikbranschen, så skulle det uppstå en tvist eller liknande så kan du även få juridisk rådgivning från Musikerförbundet. Du kan få hjälp att granska avtal eller kontrakt, till exempel skivkontrakt, innan du skriver under. Du kan anlita förbundets faktureringsservice om du ännu inte har hunnit starta eget företag. Du kan få hjälp om arrangörer inte betalar ut ersättning, om spelningar ställs in utan förvarning, om du behöver kräva in obetalda löner, eller om arbetsvillkor och/eller arbetsmiljö inte är rimliga. Som medlem i Musikerförbundet erbjuds du förmånliga försäkringar där du exempelvis kan trygga din ersättning eller försäkra dina instrument. Du erbjuds också en mängd olika förmåner och rabatter, specialanpassade för dig inom musikbranschen. Rabatterna och erbjudandena finns samlat på medlemskortet som kallas för Musikerkortet. Förbundet driver också ända sedan 1936 en egen a-kassa där du kan gå med om du vill.