BARO står för Bussarbetarnas Riksorganisation. Det är ett alldeles nybildat fackförbund vars tanke är att förbundet ska samla bussförare, rangerare, verkstadsarbetare, servicepersonal, trafikvärdar och andra inom bussbranschen och att de ska få en egen fackförening som fattar sina egna beslut om vad som behöver göras utifrån vad medlemmarna i organisationen anser. Fackföreningen ska främja medlemmarnas fackliga intressen och övervaka en god arbetsmiljö för bussarbetarna. Bussarbetarnas Riksorganisation är en fristående och partipolitiskt obunden fackförening. En av deras viktigaste grundvärderingar är medlemmarnas självständighet, delaktighet och engagemang på de lokala arbetsplatserna.

Om BARO

Bakgrunden till BARO är att många bussarbetare lämnade Kommunal under 1990-talet, eftersom de ansåg att fackförbundet Kommunal inte företrädde deras fackliga intressen på sådant sätt som man kan förvänta sig av ett fackförbund. Samtidigt är bussarbetarnas arbetssituation, arbetsförhållanden och arbetsmiljö under ständig försämring. Stress- och ohälsotal har aldrig varit så höga som de är idag. Så småningom kom BARO att bildas för att tillgodose bussarbetarnas behov av en fackförening.

Bussarbetarnas Riksorganisation har som uppgift att förhandla fram bra arbetsförhållanden och villkor för sina medlemmar, oavsett om de är verksamma inom privatägd eller statlig kollektivtrafik och det ska ske såväl på det lokala som på det regionala och det riksmässiga planet. BARO har lokalt förankrade verksamheter i ett flertal områden i Sverige och fler lär det bli allt eftersom förbundet växer. För att kunna bli medlem i Bussarbetarnas Riksorganisation krävs det att du är anställd inom bussbranschen och att du kan uppvisa anställningsavtal eller likvärdig handling i samband med medlemsansökan. Man kan också bli stödmedlem i föreningen, men då har man ingen rösträtt.

Medlemsförmåner BARO

Än så länge är BARO ett litet fackförbund och det har såväl fördelar som nackdelar. Den stora fördelen är att de effektivt kan driva yrkesspecifika frågor och att de har en mycket god kunskap om och erfarenhet av bussbranschen. Som medlem kan du alltså få personliga tips och råd gällande din anställning och din arbetsmiljö inom bussbranschen. Föreningen är medlemsstyrd och jobbar därför med ett tydligt fokus på just medlemmarnas situation i dagsläget. Den nackdel som finns på grund av att BARO är så nystartat är att de på grund av sin ringa storlek och låga medlemsantal inte har samma inflytande som de större fackförbunden, exempelvis Kommunal, Unionen och Transportarbetareförbundet, som alla är fackförbund som också organiserar bussarbetare. Mycket av det arbete som bedrivs i fackföreningen bedrivs i dagsläget som ideellt arbete och detta kräver förstås aktiva och engagerade medlemmar. BARO erbjuder ingen A-kassa, inkomstförsäkring eller förmånliga rabatter till sina medlemmar, men däremot omfattas alla bussarbetare av avtalsförsäkringen AFA genom bussbranschavtalet, oavsett om man är medlem i någon fackförening eller inte, och oavsett vilket fackförbund man är medlem i.