Reservofficerarna är fackförbundet för Sveriges reservofficerare. En reservofficer är en militär tjänsteman som är tillsvidareanställd officer i Försvarsmakten, men som har sin huvudsakliga sysselsättning i någon annan verksamhet, oftast då en civil verksamhet.

Om Reservofficerarna

Anledningen till varför reservofficerssystemet infördes var för att kunna säkerställa att Försvarsmaktens insatsorganisation skulle ha tillgång till ett stort antal officerare och specialistofficerare om det snabbt skulle uppstå ett behov. Tanken är att reservofficerarna ska ha sin huvudsakliga sysselsättning i civil verksamhet och därigenom också kunna tillföra civilt förvärvad kompetens till den militära verksamheten likväl som att de kan bidra till försvarets folkförankring. För att bli reservofficer krävs det att man har genomgått reservofficersutbildningen och tagit en reservofficersexamen. En reservofficer är skyldig att tjänstgöra under krig och beredskap, samt delta i övningar och liknande som är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla kompetensen som reservofficer. Reservofficerare har funnits i Sverige ända sedan 1887. DE senaste tio åren har dock reservofficerare endast sporadiskt utbildats i Sverige, men sedan 2015 återupptogs utbildningen av reservofficerare igen.

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för just reservofficerare. Förbundet är anslutet till SACO och har ungefär 3250 medlemmar. Förbundet grundades 1966 och hette tidigare Sveriges Reservofficersförbund. Förbundet bevakar den svenska försvarspolitiken och omvärlden med särskilt fokus på reservofficerens roll i såväl dagens som framtidens svenska försvar. För att kunna bli medlem i Reservofficerarna måste du gå med i antingen Svenska Flottans Reservofficersförbund, SFRO, eller Sveriges Reservofficerare, SVEROF. Svenska Flottans Reservofficersförbund är en sammanslutning av och för reservofficerare i marinen och har cirka 850 medlemmar. Sveriges Reservofficerare är en frivillig försvarsorganisation under Försvarsutbildarna, som organiserar reservofficerare från alla vapengrenar och truppslag. Reservofficerarna är således den fackliga organisationen för alla slags reservofficerare, som har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att företräda den smala nisch som yrkeskategorin tillhör.

Medlemsförmåner Reservofficerarna

Som medlem i Reservofficerarna får du tillgång till en aktiv facklig part som företräder dig gentemot din arbetsgivare Försvarsmakten. Du får stöd och rådgivning kring fackliga frågor om du skulle behöva det. Du får också hem tidningen Reservofficeren fyra gånger om året. Du får möjlighet att delta i kompetensutvecklande utbildningar, seminarier, föreläsningar och rabatter, samt möjlighet att delta i nätverk med andra reservofficerare.