Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet ingår i SACO och har ungefär 144 000 medlemmar, vilket gör Sveriges Ingenjörer till SACO:s största förbund.

Om Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett ungt fackförbund som bildades så sent som 2007 genom en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet. Förbundets anor sträcker sig dock betydligt längre bak än så. Redan 1861 bildades nämligen Utilitatis Veritatisque Societas, som på svenska hette Samfundet för nytta och sanning, som var föregångaren till Svenska Teknologföreningen. Civilingenjörsförbundet bildades 1954, men gick 1974 ihop med Svenska Teknologföreningen. Ingenjörsförbundets föregångare var Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund som bildades 1941, men som 1989 bytte namn till Ingenjörsförbundet. Idag har Sveriges Ingenjörer alltså omkring 144 000 medlemmar i en lång rad olika branscher. Faktum är att förbundet tecknar kollektivavtal på ungefär 80 branschområden. Dessa kollektivavtal reglerar arbetsvillkor, påverkar lönebildning och samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Sveriges Ingenjörer arbetar för att deras medlemmar ska få god kompetensutveckling, löneutveckling samt professionsutveckling. Vidare ska förbundet stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna individuellt stöd vid behov samt som en arbetsmarknadspart föra deras talan. Förbundet strävar hela tiden för att framhäva svenska ingenjörers betydelse för Sverige som exportnation med fortsatt konkurrenskraft, men också deras betydelse inom den inhemska industrins vidareutveckling. För att bli medlem i Sveriges Ingenjörer krävs det att du har en högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsförening, alternativt en examen som teknologie kandidat eller magister. Även akademiker med andra tekniska eller naturvetenskapliga examen på lägst fil kand-nivå kan bli medlemmar, liksom de som studerar vid svensk högskola eller universitet med avsikt att ta något av dessa examina.

Medlemsförmåner Sveriges Ingenjörer

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du som medlem få facklig hjälp och stöd när det gäller frågor kring din anställning, din arbetsgivare eller dina arbetsvillkor. Du kan också få hjälp vid förhandlingar och tvister. Eftersom kompetensutveckling är en viktig faktor för förbundet så kan du se fram emot seminarier och utbildningar. Är du i jobbsökartagen kan du få hjälp med karriärcoachning och CV-granskning. Du får också tillgång till lönestatistik, vilket är ett bra verktyg i kommande löneförhandlingar. Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du också en inkomstförsäkring som ger dig en kompletterande ersättning utöver det som den vanliga a-kassan erbjuder vid individuell arbetslöshet. Funderar du på att börja jobba utomlands eller starta eget kan du även få råd och tips inför detta av fackförbundet. Som medlem får du också många andra medlemsförmåner, så som förmånliga bolån, medlemslån, pensionssparande och försäkringar, liksom rabatter och erbjudanden på ett stort antal olika företag.