Försvarsförbundet är ett av de tre svenska fackförbund som organiserar de anställda inom den svenska försvarsmakten.

Om Försvarsförbundet

Försvarsförbundet har rötter sedan början av 1900-talet då flera föreningar för civila tjänstemän började bildas, främst då inom marinen. 1936 grundades Försvarets Civila Tjänstemannaförbund genom att fackföreningarna Arméns civila tjänstemannaförening, Marinens civila tjänstemannaförening och Flygvapnets civila tjänstemannaförening slogs ihop. Fram till 2001 hette förbundet fortfarande Försvarets Civila Tjänstemannaförbund, men detta år skedde alltså namnbytet till Försvarsförbundet. Förbundet har omkring 5000 medlemmar. De flesta arbetar inom försvaret, eller inom andra yrkesområden med koppling till försvarsmakten. Exempel på arbetsplatser för medlemmarna är Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt, Fortifikationsverket, Rekryteringsmyndigheten, Försvarshögskolan och Försvarets Materielverk. Förbundet organiserar anställda på dessa platser oavsett vilka arbetsuppgifter, vilken befattning eller utbildningsbakgrund de har. Försvarsförbundet ingår i TCO. De frågor som Försvarsförbundet jobbar med är bland annat medlemmarnas anställningsvillkor, trygghet, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling. Jämställdhet är en hjärtefråga för Försvarsverket och de vill att jämställdhet ska genomsyra all deras verksamhet. Precis som andra fackförbund erbjuder även Försvarsverket råd, stöd och hjälp till personer som exempelvis blivit uppsagda eller har andra problem med sin arbetsgivare.

Medlemsförmåner Försvarsförbundet

Eftersom Försvarsförbundet är ett nischat fackförbund så har de stenkoll på den svenska försvarsbranschen, vilket gör att du kan få bra råd och stöd gällande alla fackliga frågor. Som medlem i Försvarsförbundet får du också medlemstidningen Om Försvarsförbundet som utkommer fyra gånger om året. Du har möjlighet att vara med i ST:s arbetslöshetskassa om du vill. Det är en arbetslöshetskassa där människor som är anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättningar vars verksamhet utgörs av samhällsservice får vara medlemmar. Som medlem i Försvarsförbundet har du också möjlighet att teckna förmånliga medlemslån, få rabatt på telefoni och el, ansöka om stipendium, delta i kurser och studiecirklar till halva priset och få årsprenumeration på utvalda tidningar med hela 75 procents rabatt. Första året som medlem i Försvarsförbundet får du dessutom 50 procents rabatt på medlemsavgiften, så du betalar endast halva priset för ditt medlemskap under ditt första medlemsår.