SRAT stod tidigare för Statstjänstemännens Riksförbunds Allmänna Tjänstemannaförbund, men sedan centralorganisationen Statstjänstemännens Riksförbund gick upp i SACO har man bestämt sig för att det nya namnet kort och gott är SRAT. Förbundet organiserar akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Om SRAT

SRAT är en del av SACO och dess främsta mål är att akademisk utbildning ska gynna sig, inte bara för individen, utan också för samhället i stort. Därför arbetar SRAT på flera sätt med detta, till exempel för att statusen för de yrkesgrupper som ingår i SRAT ska öka. Man satsar mycket på att försöka införa legitimationer och införa certifikat inom de olika yrkesgrupperna. SRAT fokuserar också mycket på kompetensutveckling, de vill att alla individer ska få möjlighet att kunna utveckla sig själva genom hela arbetslivet. SRAT grundades 1968. Då fungerade de som en samarbetsorganisation av små och medelstora föreningar inom Statstjänstemännens Riksförbund. Statstjänstemännens Riksförbund och SACO gick ihop 1975 och hette till en början SACO/SR. När de ändrade namn till enbart SACO 1992 ändrade också SACO/SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund namn till SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. Från och med juni 2003 används endast förkortningen SRAT som namn. Förbundet har omkring 15 000 medlemmar, varav merparten jobbar med hälsa och resterande jobbar inom förvaltning och kommunikation. Merparten av medlemmarna arbetar inom privat sektor, men det finns också en stor andel medlemmar som arbetar inom kommun, landsting och stat. Endast fyra procent av medlemmarna driver eget företag. SRAT är ett kvinnodominerat förbund med 70 procent kvinnor bland medlemmarna och 30 procent män. Bland medlemmarna finns yrkesgrupper som arbetsförmedlare, audionomer, diplomater, ambassadörer, handläggare, hälsovetare, folkhälsovetare, optiker, kiropraktor, logopeder och tandhygienister. Även de som studerar till dessa yrken kan vara studerandemedlem hos SRAT. Förbundet har flertalet 25 olika medlemsföreningar baserat på de yrkeskategorier som finns organiserade hos dem och dessa yrkesföreningar kan därför driva bransch- eller yrkesspecifika frågor, exempelvis var de pådrivande inför att audionomerna skulle få sin legitimation.

Medlemsförmåner SRAT

SRAT är ett fackförbund som har god kunskap och erfarenhet av de branscher som de organiserar. Skulle du ha några frågor kring din anställning så kan du vända dig till dem för att få hjälp, råd och stöd. Likaså om du skulle hamna i en tvist eller få problem på din arbetsplats. Förutom professionella råd kan du också få exempelvis hjälp att förhandla om löner eller anställningsvillkor. Du kan via facket också få tillgång till lönestatistik som kan vara värdefullt till exempel inför jobbsökande eller löneförhandling. Som medlem hos SRAT får du en inkomstförsäkring som skyddar din inkomst om du skulle bli arbetslös. En inkomstförsäkring kompletterar den ersättning du får från a-kassan, där du annars endast får 80 procent av din lön upp till ett visst maxtak. Som medlem får du också tillgång till en rad försäkringar, exempelvis en sjukförsäkring. Direkt du blir medlem får du prova på olika försäkringar under tre månaders tid, sedan kan du välja om du vill fortsätta med dessa försäkringar till ett förmånligt pris. Karriärstöd, förmånliga medlemslån och bolån är andra förmåner du kan få som medlem hos SRAT.