Lärarnas Riksförbund är ett fackförbund inom SACO som organiserar lärare och studie- och yrkesvägledare. Förbundet har närmare 90 000 medlemmar.

Om Lärarnas Riksförbund

Ursprunget till Lärarnas Riksförbund kan härledas ända bak till år 1884, då Svenska Lärarsällskapet bildades. I detta förbund ingick till en början lärarna vid de allmänna läroverken. Det ombildades 1913 till Läroverklärarnas Riksförbund och 1964 bytte förbundet namn till Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund har genom åren varit en viktig del i debatten kring skolan. Exempelvis tog de ut sina medlemmar till strejk 1989 för att protestera mot förslaget om kommunaliseringen av den svenska skolan. Lärarnas Riksförbund driver sedan den dagen frågan om ett ökat statligt ansvarstagande för skolan och man vill på sikt ha ett förändrat huvudmannaskap. Lärarnas Riksförbund har också jobbat för införandet av en legitimation för lärare och detta arbete resulterade 2011 i ett besked från Riksdagen att en statligt utfärdad lärarlegitimation skulle införas. Lärarnas Riksförbund har också instiftat Skolans Dag som är ett nationellt arrangemang som går av stapeln varje höst sedan 2008. De är också en av arrangörerna av Skolforum, som är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och andra aktörer inom skolvärlden. För att bli medlem i Lärarnas Riksförbund krävs det att man är utbildad och kvalificerad lärare eller studie- och yrkesvägledare. En akademisk examen med minst tre års utbildning krävs också enligt SACO:s regler. Enligt Lärarnas Riksförbund måste man ha lärarexamen eller studie- och yrkesvägledarexamen. Det är de professionella lärarna och vägledarna i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning som förbundet vänder sig till. Skolledare, förskollärare och fritidspedagoger får inte ansluta sig till Lärarnas Riksförbund. Förbundet är ett yrkesförbund och inget branschförbund. Lärarnas Riksförbund har en studerandeförening, LR Stud, som har 18 000 medlemmar och lokalföreningar på de flesta orter där lärarutbildningar finns. Lärarnas Riksförbund är ett rikstäckande fackförbund med fler än 300 kommunföreningar, ett trettiotal distrikt och ett centralt kansli i Stockholm.

Medlemsförmåner Lärarnas Riksförbund

Eftersom Lärarnas Riksförbund tillhör SACO så kan medlemmarna gå med i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, som är den största A-kassan i Sverige. Förbundet har också en inkomstförsäkring som kan ge dig extra trygghet om du skulle drabbas av arbetslöshet. Lärarnas Riksförbund ger ut tidningen Skolvärlden som alla medlemmar får direkt hem i brevlådan. Som medlem kan du ta del av fler än 300 speciella erbjudanden, förmåner och rabatter. Du kan ansöka om förmånliga medlemslån, pensionsspara i Svenska Lärarfonden och teckna försäkringar hos Lärarförsäkringar. Som medlem i Lärarnas Riksförbund får man förstås också råd, stöd och hjälp kring frågor som rör ens anställning och arbetsvillkor. Det finns en medlemsjour dit du kan vända dig med alla dina frågor. Du kan också få råd och stöd inför din anställning, till exempel genom tillgång till lönestatistik.