Sveriges Psykologförbund är fack- och yrkesförbundet för psykologer. De tillhör SACO och har omkring 11 000 medlemmar.

Om Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund grundades 1955 genom en sammanslagning av två andra förbund, nämligen Svenska Psykologsamfundet som var en ämnesförening för universitetsanställda lärare i psykologi och pedagogik, och Sveriges Yngre Psykologers Förening som bara hade grundats nio år tidigare. Sveriges Psykologförbund har många uppgifter, exempelvis att driva frågor som är viktiga för medlemmarna, till exempel frågor som handlar om löne- och anställningsförhållanden, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning. De jobbar också med frågor som rör psykologernas roll i dagens samhälle, liksom med att främja utvecklingen av vetenskapen psykologi och dess tillämpning. För att bli medlem i Sveriges Psykologförbund ska du ha en psykologlegitimation och/eller en psykologexamen, alternativt en fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik. Du kan också bli medlem om du studerar på en psykologilinje eller om du studerar fristående kurser i avsikt att bli psykolog. I förbundet finns fem stycken råd, nämligen Etikrådet, Specialistrådet, Professionsrådet, Studeranderådet samt Vetenskapliga rådet. Dessutom finns ett antal yrkesföreningar för olika områden som medlemmarna är yrkesverksamma inom, exempelvis skola, barnhälsovård, mödrahälsovård och kriminalvård. Det finns också några lokala föreningar liksom sammanslutningar för anställda med samma arbetsgivare. En av de frågor som Sveriges Psykologförbund driver stort i dagsläget är så kallad sjukskrivningsrätt, nämligen att psykologer ska ha rätt att kunna skriva sjukintyg.

Medlemsförmåner Sveriges Psykologförbund

Om du är medlem i Sveriges Psykologförbund kan du få hjälp, råd och stöd från fackförbundet när det handlar om exempelvis dina arbetsvillkor, din lön eller din anställning. Som medlem kan du gå med i a-kassan och dessutom ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Med en inkomstförsäkring kan du få ersättning som kompletterar a-kassan ifall du skulle drabbas av arbetslöshet. Sveriges Psykologförbund ger ungefär två gånger i månaden ut PsykologTidningen, en tidning som innehåller bland annat facklig information, artiklar om aktuell forskning, annonser och spännande reportage från branschen. Denna tidning får du som medlem i Sveriges Psykologförbund direkt hem i brevlådan. Som medlem i förbundet kan du också delta i olika utbildningar, dels för din personliga utvecklings skull, men dels också de specialistutbildningar som förbundet anordnar för att medlemmarna ska kunna uppnå olika specialistbehörigheter. När du blir medlem i förbundet får du också ett kostnadsfritt försäkringspaket under dina tre första månader som medlem. Paketet omfattar livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Du kan enkelt förlänga försäkringarna sedan den kostnadsfria perioden gått ut, då till ett riktigt förmånligt pris, och du kan också teckna flera olika prisvärda tilläggsförsäkringar om du vill. Eftersom Sveriges Psykologförbund ingår i SACO kan du som medlem också få tillgång till de förmåner som SACO erbjuder, till exempel lönestatistik, billig el, förmånliga bolån och medlemslån.