Sveriges Skolledarförbund är ett fackförbund som ingår i SACO och som vänder sig till ledare inom skol- och utbildningsväsendet. Förbundet har drygt 7000 medlemmar, såväl inom det offentliga som inom det privata skol- och utbildningsväsendet.

Om Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund grundades 1966 genom en sammanslagning av flertalet andra förbund, exempelvis Sveriges Skoldirektörers Förening och Yrkesutbildningens Rektorsförening. Förbundet kallas oftast Skolledarna till vardags. De organiserar chefer och ledare som jobbar inom utbildning, exempelvis förskolechefer, rektorer och förvaltningschefer. Merparten jobbar inom det kommunala skolväsendet, men det finns också en hel del medlemmar som jobbar på myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt för alla medlemmar är dock att de är chefer. Skolledarna ingår alltså i SACO, men är också medlem i AkademikerAlliansen. Förbundet arbetar främst för att deras medlemmar ska få bra arbetsvillkor, men också för att driva utvecklingen av professionen. De jobbar också för att utbildning ska löna sig, liksom för att lönerna inom skolvärlden ska höjas. Sveriges Skolledarförbund anser att om inte ledarskapet inom skolvärlden fungerar som det ska, så kan det ge uttryck i hela den svenska skolgången. Därför anser förbundet att det är viktigt att prioritera ledarskapsutbildningar och andra utbildningar som skolledarna har stor nytta av i sin yrkesvardag. Facket jobbar därför mycket för att kunna erbjuda sådana utbildningar. Jämlikhet är en annan hjärtefråga för förbundet.

Medlemsförmåner Sveriges Skolledarförbund

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du ett starkt och professionellt fackförbund bakom dig som har lång erfarenhet och kompetens när det gäller just ledarskapet i skolvärlden. Om du stöter på några frågor eller problem i din yrkesroll kan du vända dig till ditt fackförbund för att få svar på dessa, liksom för att få hjälp i förhandlingar eller tvister, om så skulle behövas. Juridisk hjälp, rådgivning och coachning är sådant som ditt fackförbund erbjuder, liksom granskning av anställningsavtal Som medlem får du också en rad andra värdefulla förmåner. Exempelvis får du ta del av lönestatistik för just ditt yrke och bransch, vilken kan vara till stor nytta inför lönesamtal. Du får också gratis gruppförsäkringar de tre första månaderna av ditt medlemskap. Dessa försäkringar kan du förlänga om du skulle vilja efter att de tre kostnadsfria månaderna har tagit slut. Du kan också teckna förmånliga tilläggsförsäkringar om du skulle vilja. Du kan också ta del av skräddarsydd pensionsrådgivning för just skolledare, liksom lönerådgivning. Den digitala Skolledarhandboken är en annan förmån som Sveriges Skolledarförbund erbjuder till sina medlemmar. Förbundets medlemstidning, Skolledaren, delas också ut till alla medlemmar direkt hem i brevlådan.