TULL-KUST är ett fackförbund med omkring 4000 medlemmar bestående av de tjänstemän som är anställda i tullverket och kustbevakningen. Förbundet ingår i TCO.

Om TULL-KUST

Fackförbundet TULL-KUST har anor ända bak till år 1899. Detta år började LO sin verksamhet och Kooperativa Förbundet bildades. Men samma år bildades också det som då hette Svenska Tullmannaförbundet. Dess medlemmar bestod av gränsriddare och tullbetjänter. Året efter, år 1900, bildades Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund, vilket gjorde det möjligt även för tjänstemännen inom Tullverket att för första gången få organisera sig. De två förbunden gick samman 1980 och skapade då Svenska Tulltjänstemannaförbundet. I maj 1991 valde man dock att byta namn till TULL-KUST för att bättre kunna spegla medlemmarnas arbetsområden. Förbundets grundläggande mål är en bra och rättvis lön, anställningstrygghet, bra arbetsmiljö, meningsfulla arbetsuppgifter och god personalutveckling. Förbundet verkar för de tjänstemän som är anställda dels vid Tullverket och dels inom Sveriges kustbevakning. I förbundet finns ett antal lokalavdelningar och många av dessa är i sin tur uppdelade i sektioner och klubbar. Det är i dessa lokalföreningar, sektioner och klubbar som du som medlem främst kommer i kontakt med förbundet, men också med andra medlemmar från samma bransch och yrkesområde. Där kan du också vara med och påverka vilka frågor som just ditt lokalförbund eller din avdelning ska driva. Även om det mesta av TULL-KUST arbete sker nära medlemmarna, alltså så mycket ute i lokalföreningarna som möjligt, så är det också så att ett visst nationellt och framförallt internationellt arbete också måste ske inom förbundet. I en snar framtid kommer person- och godsbefordran från länder utanför EU att öka ännu mer, vilket ställer ökade krav på till och kustbevakning. Vissa problem måste samtidigt också bekämpas, så som smuggling av narkotika. Därför har TULL-KUST också många internationella samarbeten och kontakter.

Medlemsförmåner TULL-KUST

TULL-KUST är ett specialiserat förbund i och med att de vänder sig till medlemmar som är anställda inom en smal bransch. Förbundet är också ett av de mindre i Sverige. Det innebär att de har en gedigen branscherfarenhet och att de jobbar nära sina medlemmar. Som medlem kan du därför få en mycket värdefull hjälp, råd och stöd kring allt som rör din anställning. Har du frågor kring lön, ersättning, semester, sjuklön, föräldraledighet, arbetstider, arbetsmiljö eller arbetsvillkor kan du vända dig till TULL-KUST för att få kvalificerat svar från personer som verkligen kan den bransch där just du arbetar. Skulle du stöta på något problem så kan du också få juridisk rådgivning och rättshjälp om det skulle behövas. Som medlem får du också möjlighet att teckna förmånliga bolån och medlemslån hos SEB. Dessutom får du rabatt på resor med Birka Cruises och Viking Line samt boende på hotell med Nordic Choice Hotels. Fyra gånger om året ges medlemstidningen På Gränsen ut och den skickas direkt till alla medlemmar så du kan läsa om det som är aktuellt för just din bransch, liksom reportage från andra medlemmars arbetsplatser.