Ledarna är ett fackförbund för chefer i vitt skilda branscher och på vitt skilda positioner. Förbundet har omkring 90 000 medlemmar och förbundet har anor ända bak till förra sekelskiftet. Ledarna består av ett tjugotal olika bransch- och yrkesföreningar där medlemmarna kan organiseras för att ytterligare känna sig hemma bland andra chefer som har samma förutsättningar.

Om Ledarna

Ledarna har en lång historia. Ursprungligen grundades organisationen av chefer för chefer redan 1905 och då under namnet Norrköpings Verkmästarförening. Med tiden anslöt flera andra orts- och yrkesvisa föreningar för arbetsledare och därför beslutade man att ända namnet till Sveriges Arbetsledarförbund i mitten av 1920-talet. Efter det har många fler föreningar från olika branscher tillkommit och 1994 bestämde man sig för att byta namn till Ledarna. För att få bli medlem i Ledarna måste man arbeta som chef, men det spelar ingen roll om man jobbar inom den privata eller den offentliga sektorn. Det spelar inte heller någon roll vilken nivå man är chef på eller vilken bransch man tillhör. Det finns också möjlighet att teckna ett studerandemedlemskap, för dig som studerar på en utbildning med avsikt att i framtiden bli chef. Ledarna är partipolitiskt obundet, men de ingår i PTK, som är en samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän inom den privata sektorn, samt i Offentliganställdas Förhandlingsråd.

Medlemsförmåner Ledarna

Som chef har man en helt annan position än en vanlig anställd. Samtidigt kan man själv också vara anställd och ha en eller flera egna chefer. Att vara chef är lite speciellt och därför är den stora styrkan i att vara medlem i Ledarna just det att de har gedigen kunskap om vad det innebär att vara chef. På vissa arbetsplatser har man andra chefer att rådgöra och dela erfarenheter med, men på andra arbetsplatser kan man vara den enda chefen. Därmed kan det vara nog så viktigt bara det där att få vara med i en organisation som har koll på vad chefskapet innebär och att få ett nätverk med andra chefer att diskutera med. På Ledarnas hemsida finns många guider som tar upp många av de frågor som man ställs inför som chef. Du kan exempelvis läsa om vad som gäller kring lönesamtal, uppsägningar, utvecklingssamtal, anställningsintervjuer och mycket mer, samtidigt som du också får gott om tips och råd från andra som har befunnit sig i samma situation. En annan sak som ingår som medlemsförmån hos Ledarna är chefsrådgivning och karriärcoachning. Du får också en inkomstförsäkring som kan komma att bli till stor nytta om du skulle drabbas av arbetslöshet. Inte ens som chef är man ju immun mot att kunna bli uppsagd. Skulle du drabbas av arbetslöshet så får du av a-kassan bara en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen upp till ett visst maxtak, men som chef har man i de allra flesta fall en betydligt högre inkomst än detta maxtak, och då kan inkomstförsäkringen träda in och ge dig en högre ersättning än den du får från a-kassan. Du får också möjlighet att delta i olika chefskurser och seminarier. Som medlem får du också tidningen Chef hem i brevlådan.