Svenska Byggnadsarbetareförbundet, eller Byggnads som det oftast kallas i vardagligt tal, är ett fackförbund som i LO. Det är ett av Sveriges största fackförbund med sina närmare 100 000 medlemmar och det är LO:s femte största fack.

Om Byggnads

Förbundet grundades 1949 och då var tanken från LO att man skulle sammanföra alla yrkeskategorier i ett och samma industriförbund. Men det visade sig att flertalet av de mindre förbunden tvekade inför sammanslagningen, så Byggnads blev då inte så stort som man tänkt sig. Dock hade Byggnads faktiskt redan vid starten cirka 108 000 medlemmar. Genom årens lopp har flera andra förbund uppgått i Byggnads, bland annat Svenska byggnadsträarbetareförbundet, Svenska vägarbetareförbundet, Svenska metallindustriarbetareförbundet och Svenska murareförbuundet. År 1980 hade Byggnads närmare 160 000 medlemmar. Idag organiserar Svenska Byggnadsarbetareförbundet anställda inom byggnadsindustrin, VVS-branschen, plåtslageribranschen, glasmästarbranschen och anläggningsbranschen och idag finns totalt omkring 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesområden i förbundet. I Byggnads är också många som studerar inom byggbranschen medlemmar. Fackförbundet jobbar aktivt för en reglerad och rättvis byggbransch med lika villkor för alla. Bland annat förhandlar förbundet med arbetsgivare om löner, arbetstid, arbetsvillkor och arbetsmiljö. De försvarar medlemmarnas rättigheter utifrån de arbetsmarknadslagar som finns. De bistår också medlemmarna vid eventuella olyckor, sjukdomar och arbetslöshet genom de försäkringar som de erbjuder till medlemmarna. Eftersom byggbranschen är beroende av politiska beslut så engagerar sig Byggnads också i politiken för att försöka påverka bostadspolitiken och byggbranschens utveckling. För att bli medlem hos Byggnads ska du antingen jobba eller studera inom bygg och de närliggande verksamhetsområdena. Byggnads är en stor organisation som är indelad i elva regioner och 199 medlemskretsar. Som medlem ingår du i någon av medlemskretsarna och får därigenom möjlighet till att aktivt arbeta för att påverka och utveckla Byggnads verksamhet. Närmare 7000 av Byggnads medlemmar har någon form av förtroendeuppdrag.

Medlemsförmåner Byggnads

Som medlem i Byggnads har du alltid någon som står vid din sida om du skulle råka ut för problem på din arbetsplats eller gällande din anställning. Men förutom råd, stöd och hjälp får du också ta del av förmånliga rabatter och försäkringar som medlem. Som medlem är du försäkrad om något skulle hända dig på arbetet eller på fritiden. Du kan också välja till en förmånlig hemförsäkring och prisvärda försäkringar för din familj. Byggnads arrangerar också många utbildningar och föreläsningar. Som medlem i Byggnads får du också Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren, som kommer ut med 15 nummer per år. Byggnads samarbetar med både Nordea och Swedbank och erbjuder därigenom förmånliga medlemslån och billån. Som medlem i Byggnads får du rabatt på boende i Italien ifall du är sugen på att utforska landet under din semester, och dessutom äger Byggnads två stugor i Härjedalen som du får låna som medlem om du hellre föredrar en svensk fjällsemester.